LEDIGE STILLINGER

Fernanda FUS barnehage trenger en barnehagelærer!

Søknadsfrist: 2019-09-19 - Fernanda Fus Barnehage, Oslo

Fernanda FUS Barnehage trenger én barnehagelærer til!

Vi er på utkikk etter en barnehagelærer i ett vikariat frem til sommeren 2020, som tør å tenke annerledes innenfor de målene som er satt. Du vil få stor metodefrihet sammen med andre barnehagelærere og dere vil drive barnehagen fremover sammen. Her vil du få muligheten til å bruke din kunnskap i hverdagen for å høyne kompetansen i både barnegruppa og hos de ansatte. 

Vi vil ha deg som er mentalt og fysisk tilstede i hverdagen. Vi kan velge barnehage, men det kan ikke barna. De er avhengige av tilstedeværende voksne for utvikling av lek, refleksjon og undring. Mestrer du dette, er det deg vi er på utkikk etter!

Fernanda FUS barnehage består av to hus, Lillohøyden (2015) og Elvelunden (2017). Elvelunden er kun for de minste, mens Lillohøyden skal utvikles til å bli en barnehage for de største. I dag er det tilsammen sju avdelinger, lokalisert i store og nye lokaler i Nydalen like ved Akerselva.

Her vil du være en del av et sterkt pedagogisk team som hele tiden vil utvikle barnehagen til det beste for barna. Vi samarbeider tett og bidrar i felleskap til at vi alle blir den beste utgaven av oss selv. Dette gjør vi ved at vi stiller krav til refleksjon omkring egen og andres praksis.
Hos oss er det tilsammen 114 barn og 30 ansatte. 13 av disse er i dag utdannede pedagoger. En av våre pedagoger skal ha permisjon fra 3.10.2019, og da trenger vi en erstatter. Personalgruppa består i dag av både menn og kvinner.

Barnehagen har egen fagleder som driver systematisk veiledning av personalgruppa ut i fra satsningsområder og behov de ansatte måtte ha.

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Svarer du ja på disse spørsmålene, bør du søke jobb hos oss.

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen faglig og fysisk
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Leder med hjertet og tenker med hodet
 • Bruker det du sitter på av kunnskap til å gjøre hvert barn til den beste utgaven av seg selv
 • Er den beste utgaven av deg selv
 • Er utdannet barnehagelærer


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor menn til å søke. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen. Det er selvsagt en mulighet for fast ansattelse, ie tterkant av vikariatets utløp.

Kontaktpersoner:
Pål Karlsvik-Jørgensen
Daglig leder
97479020
dl.fernanda@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.