LEDIGE STILLINGER

Søker relasjonelle barnehagelærere, som har fokus på barnet først.

Søknadsfrist: 2019-10-03 - Tomter FUS barnehage as, Akershus

Tomter FUS barnehage er en basebarnehage med plass til  ca. 80 barn. Barnehagen ligger i Rælingen kommune i Akershus fylke. Den ligger ved et boligfelt med mange flotte turområder og har et supert uteområde som inspirerer til mye god lek og fantasi. Vi er opptatt av at leken skal ha en sentral plass i hverdagen.  

I de siste tre årene har vi har hatt stort fokus på relasjonskompetanse og LØFT metodikken. Dette er noe vi fortsatt jobber med. Gjennom relasjoner og LØFT, bidrar vi til at barna blir den beste utgaven av seg selv.  Ansatte må LØFTE barna og bidra til at barna utvikler seg. Forsknig viser at barnehagen er en viktig arena for vidreutikling, derfor må ansatte være de viktigste ressuprspersonen for barna. Vi er opptatt av kvalitet, derfor er FUS med i et forsknigsprosjekt i CLASS og "tuning in to kids" fra høsten 2019, dette er noe ansatte i barnehagen deltar i. Hvis du syns dette viker som et spennde sted å jobbe og du har barnehagelærerutdannelse, så ønsker jeg du søker.

Hele personalgruppen er med på beslutningsprosesser som skjer i barnehagen, slik at alle får et eierksap til arbeidsplassen. Vi skal være rause, bry oss, være lekene, spontane og impulsive,  så lenge det er for barns beste.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?Ønsker du å søke, må du ha:   

 • Ha godkjent barnehagelærerutdanning- de som ikke har godkjent utdannelse vil ikke bli besvart eller vurdert.
 • Kunne ta barneperspektivet og legge til rette for lek, delta aktivt i barnas lek og utvikling.
 • Ønske å være med å gi barna gode opplevelser.
 • Være profesjonell og opptatt av din egen utvikling.
 • Være strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Kunne ta i bruk kompetansen til dine medarbeidere.
 • Ha en ekte interesse for barn.
 • Ønske å jobbe etter våre visjoner og verdier.
 • Være glødende, skapende og tilstedeværende.
 • Være løsningsorietert.
 • Være tydelig.
 • Ha relasjonell mot.
 • Er relasjonsorientert.
 • Håndtere konflikter.

Vi kan tilby deg:
 • Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Innbydende lekemiljø inne og ute.
 • Høy takhøyde.
 • Gode refleksjonssamtaler.
 • Store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag.
 • kompetanseutvikling og kurs.
 • Hovedavtale og hovedtariffavtale.
 • oppfølging og opplæring som nyansatt, bla. gjennom FUS-skolen.
 • Veiledning.

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Svært gode språkkunnskaper i norsk er nødvendig

Personlig egnethet vektlegges


Kun søkere med godkjent utdannelse som barnehagelærer vil bli kontaktet.
 

Kontaktpersoner:
Roger Husby
Daglig leder
92614371
dl.tomter@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.