LEDIGE STILLINGER

Vi søker tilkallingsvikar!

Søknadsfrist: 2019-10-23 - Hasselbakken FUS barnehage as, Buskerud

Hasselbakken FUS barnehage ble etablert i 2007, har plass til 30 barn under 3 år og 60 barn over 3 år fordelt på fem avdelinger. I 2017 har vi begynt med økning av pedagogtetthet til 45% og har per i dag 20% menn i ulike stillinger. Vi er en barnehage som tenker innovativt, utfordrer oss selv til å gå ut av komfortsonen, viser tillit under ansvar, med følgende sitat i bakhodet «BARNET KOMMER ALLTID FØRST». I Hasselbakken FUS barnehage har vi fokus på prosjektarbeid over tid, samt aktiviteter som er gode for både hode og kropp. Det er rom for barnas kreativitet og nysgjerrighet, og vi skal bruke deres innspill som utgangspunkt for forskning og oppdagelsesturer. Vi skal bruke nærmiljøet vårt, og oppleve hverdagsmagi i skog og mark. Aktive barn trenger aktive voksne som sørger for at alle barn opplever mestring, trygghet og glede i hverdagen.

 

Vi søker nå tilkallingsvikar til Hasselbakken FUS barnehage!

Som tilkallingsvikar hos oss må du kunne stille på kort varsel og ha et ønske om å jobbe med barn i alle aldre og på alle våre avdelinger. Du vil delta i det daglige arbeidet sammen med barna gjennom lek både ute og inne, på tur og andre aktiviteter.

Oppdragene vil variere mellom korte og lengre perioder.

 

Vi ønsker deg som:

  • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
  • Vet at barna og kolleger har noe å lære av deg som menneske
  • Du brenner for barns beste og anerkjenner at barn har hundre språk å uttrykke seg på
  • Du legger til rette for gode møteplasser og anerkjenner barnet som subjekt i relasjonsperspektivet
  • Du legger til rette for undring og skapende virksomhet
  • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
  • Sørger for godt arbeidsmiljø og bidrar til å dra lasset sammen med andre
  • Ikke er redd for å ta ansvar
  • Har høy arbeidskapasitet og robust innstilling til hverdagen
  • Er positiv og løsningsorientert
  • Har Gode norskkunnskaper. Bestått Nasjonal norskprøve 3 - B2 eller tilsvarende må dokumenteres

Vi tilbyr:

  • Mulighet til å leke, hver dag!
  • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
  • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
  • Mulighet til å høre til den fineste flokken som finner på mye gøy sammen
  • Mulighet til å utvikle deg som fagperson og menneske
  • Ordnede ansettelsesforhold

 

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest, samt språklig kompetanse i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Kontaktpersoner:
Hanne Waaler
Daglig leder
48318741
dl.hasselbakken@bhg.no

Søk her