LEDIGE STILLINGER

Glødende, skapende og tilstedeværende barnehagelærer/pedagogisk leder søkes for hverdagsmagi!

Søknadsfrist: 2019-10-27 - Puttara FUS barnehage as, Hedmark

Puttara FUS barnehage har ledig 100 % fast stilling som barnehagelærer, med tiltredelse snarest og mulighet for pedagogisk lederstilling.  

Puttara FUS barnehage har en spennende personalgruppe som sammen med foreldrene og barna skaper en kreativ, lærerik og morsom hverdag. Vi gleder oss til å få på plass en barnehagelærer som sammen med resten av personalgruppen og foreldrene kan fortsette det fine arbeidet i barnehagen. 

OM STILLINGEN

Ønsker du å søke stillingen, må du:

 • Være utdannet barnehagelærer, gjerne med relevant tilleggskompetanse
 • Ønske å jobbe etter vår visjon og verdier
 • Være faglig sterk, profesjonell og opptatt av din egen og medarbeidernes utvikling
 • Ha evne og vilje til å ta i bruk medarbeidernes kompetanse og ha fokus på relasjonsledelse
 • Evne å ta barneperspektivet, legge til rette for og delta i barns lek og utvikling, samt være bevisst på voksenrollen
 • Være glødende, skapende og tilstedeværende
 • Være strukturert, analytisk og ha gode samarbeidsevner
 • Kunne lede mot å nå barnehagens mål og jobbe strukturert med barnehagens satsning (egenledelse i lek og læring, Sabona, Trygghetssirkelen)
 • Være endringsvillig og evne å jobbe kunnskapsbasert slik at barna trives, utvikler seg og lærer best mulig. Barnehagen deltar i forsknings- og utviklingsprosjektet "Kultur for læring" i regi av professor Thomas Nordahl.
 • Ha digital kompetanse og evne å bruke våre digitale plan- og kommunikasjonsverktøyer

Vårt barneantall øker stadig, til vår store glede. Derfor kan det bli aktuelt med en pedagogisk lederstilling. Du må være åpen for dette. 

Vi kan tilby:

 • Kompetanseutvikling og kurs i FUS-skolen og interne faglige utviklingsarbeider
 • Utvikling i forhold til lederrollen og teambygging
 • Et etablert og positivt samarbeid med andre barnehager i kjeden
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Tydelige forventninger og stillingsinstruks
 • En flott personalgruppe med 40% menn ansatt
 • Opplæring og veiledning i arbeid med våre satsningsområder Sabona, egenledelse i lek og læring, "språka", trygghetssirkelen og FoU-prosjektet "Kultur for læring". 
 • Flotte pedagogiske tilretteleggingsmuligheter og unike, moderne arealer
 • Plantid hver uke, din egen arbeidsplass og laptop 
 • Puttara FUS idretssbuss med opplegg tilrettelagt av idrettspedagogene våre
 • Kun 1% sykefravær hos ansatte hittil i 2019

NB! Alle søknader må sendes elektronisk, vi gir alle tilbakemeldinger via det digitale søknadssystemet. Søknadspapirer returneres ikke. 

Menn oppfordres spesielt til å søke.

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse. Personlig egnethet vil vektlegges.

Les mer om oss på www.fus.no/puttara

Facebook: www.facebook.com/puttarafusbarnehage

Instagram: puttarafusbarnehage

Kontaktpersoner:
Mari Wold Eriksen
Nestleder
91874286
stedfortreder.puttara@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.