LEDIGE STILLINGER

Spennende vikariat som barnehagelærer i Eventyrlia FUS barnehage

Søknadsfrist: 2019-10-23 - Eventyrlia FUS barnehage as, Oslo

Eventyrlia FUS barnehage trenger fra 1. januar 2020 en glødende, skapende og tilstedeværende barnehagelærer! Her har du muligheten til å skaffe deg gode erfaringer som barnehagelærer i et erfarent team bestående av en pedagogisk leder og to medarbeidere sammen med deg. En av våre pedagoger skal ut i svangerskapspermisjon og vi søker deg i vikariat foreløpig frem til slutten av august 2020 - med muligheter for forlengelse.

Vi trenger deg som har høy arbeidskapasitet, og ser viktigheten av god informasjon og kommunikasjon både blant barn, foreldre og kollegaer. Eventyrlia har et faglig sterkt miljø med åtte pedagoger og åtte medarbeidere. Våre satsingsområder er barnas språkutvikling, vennskap, unikt tilstedeværende voksne i et best mulig lekemiljø for barna. Vi trenger at du vil bidra med din kunnskap og dine erfaringer på disse satningene.

Du er lærervillig, og setter leken og barnet først! Vi stiller høye krav til alle våre ansatte. Det må vi, når vi vet hvilken stor påvirkning tiden i barnehagen har på barns utvikling og læring senere i livet. Arbeidsmiljøet hos oss preges av trygge og positive voksne som gjør hverandre gode, og som jobber mot felles mål for hele barnehagen.

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør: Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på din avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

 Vi tilbyr:

 • Et godt og faglig arbeidsmiljø
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling og veiledning
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene rundt deg
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn

 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Linda Beate Øverbø
Daglig leder
92689814
dl.eventyrlia@bhg.no

Søk her