LEDIGE STILLINGER

Med hjertet i hånden

Søknadsfrist: 2019-11-08 - Grefsenlyst FUS barnehage as, Oslo

Vi søker deg som ønsker å spille en viktig rolle i barns liv og utvikling. Du som går på jobb full av hverdagsglede, omsorg og nysgjerrighet. Vi har fokus på gode relasjoner og livsmestring og ønsker deg som er enig i at dette er viktig for barns hverdag og fremtid. 

Du vil få mulighet til å være en del av et godt faglig miljø, engasjerte ansatte og nærhet til naturen. 

Vi håper du vil bli en av oss! 

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • 100% stillingsbrøk
 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Systematisk veiledning internt i barnehagen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Lønn etter Oslo kommunes tariff
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Er faglig oppdatert med ønske om å være i utvikling
 • Liker å jobbe i team og ser nytten av det
 • Har gode samarbeidsevner og får frem det beste i dine medarbeidere
 • Brenner for de estetiske fagene
 • Liker å engasjere barn i lek, aktiviteter og gode samtaler
 • Er opptatt av å tilrettelegge det fysiske miljøet for å inspirere til lek og læring
 • Har gode ikt kunnskaper

 


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen. Søkere må søke via opptaksportalen.

 

Om arbeidsgiveren

Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Kontaktpersoner:
Therese Gyth-Dehli
Fagleder
90982259
dl.grefsenlyst@bhg.no

Søk her