LEDIGE STILLINGER

Brånåstoppen FUS barneahage søker 2 nye ansatte til vikariater. 1 heldtidsstilling og en 1 deltidsstilling 40 %

Søknadsfrist: 2019-10-27 - Brånåstoppen FUS barnehage as, Akershus

Brånåstoppen FUS barnehage er en 5 avdeling barnehage med plass til 85 barn. Vi holder til på Skedsmokorset, med skogen rett utenfor gjerdet.  Vi har en glødende, skapende og tilstedeværende personalgruppe, som til enhver tid setter barna først.

Vi søker deg somvet hvilken stor påvirkning tiden i barnehagenhar for barns utvikling og læring senere i livet. Vi setter høye krav til våre ansatte og søker deg med et genuint ønske om å jobbe med barn i barnehage. Du må ha evne til å tilegne deg ny kompetanse og kunne benytte denne i praksis.

Vi ønsker deg at du er involvert i det som skjer iløpet av en barnehagehverdag. Du må være god på samarbeid og kunne snakke med barn på en åpen, ærlig og trygg måte.

Våre medarbeidere er engasjerte og ser viktigheten av at leken kommer først. Vi ønsker at du også gjør det. Du ser nytteverdien av et godt foreldresamarbeid og evner å jobbe strukturert med barnehagens og FUS kjedens satsninger. Vi ønsker at du som ansatt hos oss skal bli den beste utgaven av deg selv. Du må derfor gi av deg selv, dele din kunnskap og ha et nært samarbeid med dine medarbeidere. Hos oss gjør vi hverandre gode.

 

Om stillingene:

Den ene stillingen er et vikariat i 40 % stilling, i perioden 1.11.19 - 31.7.20. Med mulighet for forlengelse.  I denne stillingen må du ha anledning til å jobbe på torsdager og fredager.

Den andre stillingen er et vikariat i 100 % stilling, i perioden 1.11.19 - 31.7.2020

 

Vi tilbyr:

 •  Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager, i ett av norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Kan jobbe torsdag og fredag (I 40 %)

Kontaktpersoner:
Siv Hege Amundsen
Daglig Leder
406 49 860
dl.branastoppen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.