LEDIGE STILLINGER

Pedagogisk ledere som er opptatt av det gode medmennesket.

Søknadsfrist: 2019-11-14 - Eivindsholen FUS barnehage as, Rogaland

Er du opptatt av det gode medmennesket og ønsker å legge til rette for et trygt og inkluderende barnehagemiljø? Da trenger vi deg!

Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 175 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Eivindsholen FUS barnehage troner øverst i Eivindsholen-feltet og er en annerledes barnehage både på innsiden og utsiden. Barnehagens spektakulære arkitektur forteller om det som har vært og det den er i dag. Siloene fra den tidligere låven er fortsatt en del av bygget og gir barnehagen helt unike, spennende rom, som skiller seg fra den "tradisjonelle" barnehagen.
Vi er utviklingsorientert og en verdibasert barnehage som er opptatt av gode medmennesker, som også er vårt mål, vår hjertesak og vår store satsing. Vi har troen på at gode medmennesker blir særdeles viktig for fremtiden. Vi deltar også i den store nasjonale satsingen om et inkluderende barnehagemiljø, som gir oss en bred forståelse og rik kunnskap om forebygging av mobbeatferd og krenkelser i barnehagen. "Lykkes vi med barnehagene, lykkes vi som samfunn".

Vi er et helt unikt personale som bruker av vår lange erfaring og brede kompetanse. Lederstilen vår, den "myndiggjorte medarbeider" åpner for et stort handlingsrom med raushet og tillit, samtidig som den bidrar til å bygge en kollektiv læringsarena.

Vi kan tilby et inkluderende, glødende, skapende og trygt miljø, med hverdagshumor, store smil og arbeidsglede. For i denne barnehagen trives vi!

<<Vi jobber for barna i vårt hus, gode medmennesker går ut fra Eivindsholen FUS>>

Vi søker deg som:

  • Er utdannet barnehagelærer
  • Er relasjonsskapende og skaper tillit
  • Er glødende, skapende og tilstedeværende
  • Er faglig sterk og reflektert rundt egen praksis
  • Er positiv og løsningsorientert
  • Utøver tydelig og veiledende ledelse

Vi kan tilby:

  • Barnehagebasert kompetanseutvikling
  • Godt samarbeid med andre FUS barnehager
  • Ordnede ansettelsesforhold
  • Egne FUS klær

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse

Kontaktpersoner:
Silje Aase
Daglig leder
97595875
dl.eivindsholen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.