LEDIGE STILLINGER

Spennende stilling som Spesialpedagog eller Vernepleier i Kruttverket FUS barnehage

Søknadsfrist: 2019-11-23 - Kruttverket FUS barnehage as, Akershus

I Kruttverket FUS barnehage skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet. De skal få opplevelser med å være i positivt samspill med barn og voksne. Visjonen er en viktig del av vår hverdag og handler om hvordan vi er, jobber og møter barna i barnehagen vår. Kruttverket FUS barnehage ligger rett ved marka i Nittedal kommune. Vi er 85 barn fordelt på 5 grupper. Vårt satsningsområde er Livsglede og uteliv.

Vi har  en spennende, inkluderende og engasjert personalgruppe. Vi er spesielt opptatt av relasjonskompetanse og kommunikasjon mellom mennesker, og de læringsprosesser som finner sted i leken. Vi jobber for å gi barna gode trygge dager med glede og hverdagsmagi. Hos oss får barna oppleve læring, utvikling og mestring gjennom lek, og voksne som støtter de i prosessen. Hos oss kommer barnet først!

FUS har vi muskler til å satse på forskning og utdanning. Vår ambisjon er å sette en ny standard for kvalitet i barnehagen. Barnehagebasert kompetanseutvikling, målingsverktøy for kvalitet, veiledningsprogram for foreldre og faglig videreutvikling i samarbeid med fag og forskningsmiljø i inn og utland. Kort sagt; i FUS blir du aldri ferdig utlært.

Vi vil nå styrke vårt pedagogteam med en Spesialpedagog eller Vernepleier. Stillingen er på 80%, men med mulighet for utvidelse. 

 

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Oppfølging av barn med vedtak om spesialpedagigisk hjelp.
 • Gi råd til kollegaer om tilpasset opplæring
  Samarbeidet med kollegaer, foresatte, PPT og evt andre instanser
 • Arbeid med enkeltbarn og små grupper
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn.

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Veiledning fra PPT og Statsped
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barn som trenger ekstra tilrettelegging i hverdagen
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere 
 • Er fleksibel og løsningsfokusert
 • Kunnskap om tegn til tale og talktools 
 • Er interessert i natur og uteliv

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Ikke vent med å søke, vi innkaller aktuelle kandidater fortløpende. 

Kontaktpersoner:
Heidi Selnes Aune


dl.kruttverket@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.