LEDIGE STILLINGER

Vi i Vassbrekke FUS kulturbarnehage søker en Barnehagelærer i 100 % fast stilling og en Barnehagelærer i 100 % vikariat fra januar 2020.

Søknadsfrist: 2019-11-24 - Vassbrekke FUS kulturbarnehage as, Rogaland

Vassbrekke FUS kulturbarnehage ligger like bak Amanda storsenter på Raglamyr i Haugesunmd kommune. Vi har kort avstand til flotte turområder som Vassbrekke vannet, Ørpetveit gård, Spanne og Rossabøskogen. Vi ligger også sentralt til med bussforbindelse like ved Amanda Storsenter, og benytter oss av dette for å besøke: Haugesund sentrum, Haraldsvang og Djupadalen. Vi er en fire avdeling barnehage med to småbarns avdelinger og to avdelinger for barn i alderen 3-6 år. Vi har et stort og godt uteområde, og god plass til lek inne. 

Vårt satsingsområde barnehage året 2019/ 20 er LEK og Natur, miljø og teknologi. Hovedmålet vårt dette barnehage året er: "Sammen vil vi gi barndommen verdi - Natur,miljø og teknologi gjennom lek, trivsel og vennskap. Vi jobber i tråd med FUS sin satsing: Egenledelse i lek og læring. Hos oss skal en møte varme og trygge voksne, som videre gir alle barn mulighet for utvikling og trygghet til å bli det beste av seg selv.

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Medansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk arbeid og utvikling på sin avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • En barnehage som legger til rette for deg for at du skal trives best mulig
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Evne til å være i utvikling og være opptatt av kontinuerlig forbedring

 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Ingrid Marie Miljeteig Friestad
Daglig leder
99 30 83 89
dl.vassbrekke@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.