LEDIGE STILLINGER

Grip muligheten - kom å jobb hos oss i Tommeliten FUS barnehage som pedagogisk leder eller barnehagelærer

Søknadsfrist: 2019-11-22 - Tommeliten FUS barnehage as, Møre og Romsdal

Tommeliten FUS barnehage ligger sentralt i Spjelkavik sentrum med fine naturområder rundt oss.

Barnehagen har 3 avdelinger; en småbarnsavdeling og to avdelinger  3- 6 år. Stabilt personale hvor trivsel, glede og humor er vitkig for oss i hverdagen.

Vi er inspirert av Reggio Emilia filosofien, og legger stor vekt på å jobbe prosessbasert  hvor barnas uttrykk og tanker vektlegges ved å se det kompetente barnet. Vi er opptatt av å utvikle barnas sosiale kompetanse gjennom lek, vennskap og hverdagsaktiviteter.           

Satsningsområde er: Livsmestring og helse hvor vi er med i et utviklingsarbeid der vi har fokus på relasjoner, følelser, inkludering og lek gjennom prosjektarbeid.

Vi søker etter 100% pedagogisk leder/ barnehagelærer i svangerskapsvikariat fra 25.02.20 - 25.02.2021 med mulighet til tidligere tiltredelse og til forlengelse av vikariatet.

I tillegg søker vi etter 30% pedagogisk leder/ barnehagelærer fra 01.01. - 31.07.2020.

Vi trenger også tilkallingsvikarer, så send gjerne en søknad.

Det kreves barnehagelærerutdanning eller annen treårig høgskoleutdanning med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er kreativ og liker å undre deg sammen med barna
 • Liker å jobbe prosjektbasert

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politi - og helseattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Wenche Østraat Anderson
Daglig leder
98456131
dl.tommeliten@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.