LEDIGE STILLINGER

Vi søker etter ny dyktig, engasjert og tilstedeværende pedagogisk leder i Øyno FUS barnehage.

Søknadsfrist: 2019-12-06 - Øyno FUS barnehage as, Rogaland

Øyno FUS barnehage har flotte lokaler og ligger landlig til med skog og gode turmuligheter rundt oss. Vi er en privateid barnehage, eid av Trygge barnehager som åpnet i 2007. Barnehagen ligger perfekt plasssert med tanke på utforsking av natur og fysisk utfoldelse på Øyno i Sokndal kommune. Vi har to avdelinger, Kutoppen og Jungelen. Hver avdeling har aldersinndelte grupper, med godt samarbeid på tvers av gruppene.

Er du vår nye dyktige, engasjerte og tilstedeværende pedagogiske leder?

Hverdagen i vår FUS barnehage preges av en flott gjeng med tilstedeværende og engasjerte voksne som alltid setter barnet først. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, blir sett, opplever mestring og får nye utfordringer. Vi har blant annet stort fokus på lek, tilstedeværelse, relasjonskompetanse og nærvær. 

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du engasjert? Involverer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte? Er du initiativtaker og opptatt av glede og hverdagsmagi?

Verdsetter du kunnskap og faglighet? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Fantastiske barn og interesserte foreldre
 • Et miljø som stadig er i utvikling
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er selvstendig

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Søknadsfrist 6.12-2019

Kontaktpersoner:
Louise Bøe
Daglig leder
90893069
dl.oyno@bhg.no

Søk her