LEDIGE STILLINGER

Vi søker glødende, skapende og tilstedeværende barnehagelærer

Søknadsfrist: 2019-11-02 - Veslefrikk FUS barnehage as, Buskerud

Veslefrikk FUS barnehage ligger sentralt til i Lierbyen. Hos oss finner du stort mangfold, vi er barn og voksne fra hele verden samlet i 4 avdelinger. Vi har fokus på lek, både inne og ute, og vi legger vekt på å ha god tid til aktiviteter der voksne er deltagende sammen med barna. Hvert år har vi et prosjekt over lang tid, som munner ut i en forestilling på sommerfesten, der alle barn er med på scenen! Barna som har siste året sitt i barnehagen er med i en utegruppe, Askeladden, som hver uke drar på turer ut i naturen. Nøkkelord hos oss er tillit, respekt, raushet, likeverd og toleranse!

Vi søker deg som:

 • Være utdannet barnehagelærer/førskolelærer.
 • Ville jobbe etter vår visjon og verdier
 • Ville bli med å skape norges beste barnehage!
 • Være positiv og løsningsorientert
 • Være aktiv, kreativ og leken
 • Kunne lede mot å nå barnehagens mål og jobbe strukturert med barnehagens satsing
 • Evne å være i utvikling og være opptatt av kontinuerlig forbedring
 • Kunne lede barn og samarbeide med voksne.
 • Beherske norsk skriftlig og muntli

Vi kan tilby:

 • Et fantastisk bygg med stort uteområde
 • Kompetanseutvikling og kurs i FUS skolen
 • Et ambisiøst lederteam
 • En personalgruppe som tar leken på alvor
 • Et etablert og positivt samarbeid med andre barnehager i kjeden
 • Konkurransedyktige betingelser
 • En barnehage som legger til rette for deg for at du skal trives best mulig.
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

Tiltredelse 20. januar 2020

Kontaktpersoner:
Lisa Pedersen
Daglig lder
90829496
dl.veslefrikk@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.