LEDIGE STILLINGER

Vi ønsker oss en leken, sangglad, engasjert og tilstedeværende pedagogisk medarbeider

Søknadsfrist: 2019-12-06 - Smedbakken FUS barnehage as, Oslo

Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi er en kjede med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Smedbakken FUS barnehage er en 4 avdelings barnehage på Ellingsrud i Bydel Alna. Beliggenheten vår gir oss er et fantastisk utgangspunkt for turer. I nærmiljøet finnes mange unike turmuligheter med skogstier, store grøntarealer, samt andre kulturtilbud som barnehagen benytter seg av. Med kort avstand til Ellingsrudåsen t-bane finnes flere turmuligheter i Oslo by.

Vi jobber etter prosjektbasert læring, hvor barns medvirkning er i fokus for prosjektets opprinnelse og utvikling. Gjennom relasjonskompetanse og FUS satsning på egenledelse i lek og læring setter vi fokus på at barna møter ansatte som er imøtekommende og har evne og vilje til å se ting fra barns perspektiv. Vi er opptatt av å bruke uterommet og skogen hver dag, og med kvalifisert omsorg og trygghet i bunn, fokuserer vi på lek som grunnlag og utgangspunkt for læring og utvikling.

I Smedbakken FUS barnehage har vi et dynamisk og mangfoldig arbeidsmiljø. Våre 14 ansatte utgjør en godt sammensatt personalgruppe med ulik faglig kompetanse og erfaring fra arbeid med barn. Vi er både kvinner og menn, i et aldersspenn på 35 år. Vi er opptatt av å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med ønske om å få frem det beste i alle. Et høyt nærvær, profesjonalitet, medmenneskelighet, samarbeid refleksjone og humor preger vår arbeidshverdag.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Hardt arbeid og mye morro!
 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med på å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Mangfoldig og godt arbeidsmiljø
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Kompetanseutvikling og kurs bla. gjennom FUS-skolen
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Systematisk veiledning internt i barnehagen
 • FUS serviceerklæring
 • FUS etiske retningslinjer
 • Egne FUS klær
 • Lønn etter Oslo kommunes tariff

 

 Ønsker du å søke stillingen må du:

 • Være involvert, verdsette kunnskap og være reflektert
 • Opptre glødende, skapende og tilstedeværende
 • Sette leken og barna først
 • Vite at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Evne å ta barneperspektivet og undre deg sammen med barna
 • Like å engasjere barn i lek, aktiviteter og gode samtaler
 • Være opptatt av å tilrettelegge det fysiske miljøet for å inspirere til lek og
 • læring
 • Være glad i og benytte sang og musikk i hverdagen med barna, og gjerne kunne et instrument som kan brukes i arbeidet
 • Like å være ute, leke og være på tur med barn
 • Like å jobbe i team og ser nytten av det
 • Være opptatt av egen utvikling og refleksjon
 • Ønske å jobbe etter våre visjoner og verdier
 • Like fysisk aktivitet og ha helse forenlig med arbeid med barn

 

Menn oppfordres til å søke.

 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å ha barnehager preget av mangfold. Gode norskkunnskaper; både skriftlig og muntlig er nødvendig. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før tiltredelse i stillingen. Søkere må søke via opptaksportalen.

Ikke vent med å søke, vi innkaller aktuelle kandidater fortløpende!

Les mer om oss her:

www.fus.no/smedbakken

www.facebook.com/smedbakken

Om arbeidsgiveren

FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

 


 

Kontaktpersoner:
Tina Weckhorst
Daglig leder
22320976
dl.smedbakken@bhg.no

Søk her