LEDIGE STILLINGER

To pedagogiske medarbeidere. En fast 100% stilling og en 100% stilling i svangerskapsvikariat frem til oktober 2020.

Søknadsfrist: 2019-12-12 - Vassenga FUS barnehage as, Oslo

 

Vassenga FUS barnehage er en 4 avdelings barnehage med 78 barn og 19 ansatte som ligger på Tveita 2 minutt fra T-bane og bus.

Våre satsningsområder er kultur og natur, vi har fokus på lek og sunn og næringsrik mat- som er i tråd med FUS barnehagens arbeid med Egenledelse i lek og læring og SmartMat.

Vi jobber etter prosjektbasert læring, hvor barns medvirkning er i fokus for prosjektets opprinnelse og utvikling. Gjennom relasjonskompetanse og FUS satsning på egenledelse i lek og læring setter vi fokus på at barna møter ansatte som er imøtekommende og har evne og vilje til å se ting fra barns perspektiv. Med kvalifisert omsorg og trygghet i bunn, fokuserer vi på lek som grunnlag og utgangspunkt for læring og utvikling.

I Vassenga FUS barnehage har vi et dynamisk og mangfoldig arbeidsmiljø. Våre 19 ansatte utgjør en godt sammensatt personalgruppe med ulik faglig kompetanse og erfaring fra arbeid med barn. Vi er opptatt av å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med ønske om å få frem det beste i alle. Et høyt nærvær, profesjonalitet, medmenneskelighet, samarbeid refleksjon og humor preger vår arbeidshverdag.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Hardt arbeid og mye morro!
 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med på å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Mangfoldig og godt arbeidsmiljø
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Kompetanseutvikling og kurs bla. gjennom FUS-skolen
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Systematisk veiledning internt i barnehagen
 • FUS serviceerklæring
 • FUS etiske retningslinjer
 • Egne FUS klær
 • Lønn etter Oslo kommunes tariff Ønsker du å søke stillingen må du:
 •  
 • Være involvert, verdsette kunnskap og være reflektert
 • Opptre glødende, skapende og tilstedeværende
 • Sette leken og barna først
 • Vite at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Evne å ta barneperspektivet og undre deg sammen med barna
 • Like å engasjere barn i lek, aktiviteter og gode samtaler
 • Være opptatt av å tilrettelegge det fysiske miljøet for å inspirere til lek og
 • læring
 • Like å være ute, leke og være på tur med barn
 • Like å jobbe i team og ser nytten av det
 • Være opptatt av egen utvikling og refleksjon
 • Ønske å jobbe etter våre visjoner og verdier
 • Like fysisk aktivitet og ha helse forenlig med arbeid med barn

 

Menn oppfordres til å søke.

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å ha barnehager preget av mangfold. Gode norskkunnskaper; både skriftlig og muntlig er nødvendig. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før tiltredelse i stillingen. Søkere må søke via opptaksportalen.

Les mer om oss her:

https://www.facebook.com/tveitasbestebarnehage/

https://fus.no/vassenga

Ikke vent med å søke, vi innkaller aktuelle kandidater fortløpende!

 

 

Kontaktpersoner:

Søk her