LEDIGE STILLINGER

Pedagogisk leder i Mellom-Nes FUS barnehage

Søknadsfrist: 2019-12-28 - Mellom-Nes FUS barnehage as, Akershus

Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi er en kjede med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Mellom-nes FUS Barnehage er en 5 avdelings barnehage med plass til 100 barn. Mellom Nes  FUS barnehage ligger i et etablert boområde ved Nesbru i Asker. Våre lokaler er funksjonelle, flotte og vi har et fantastisk stort og variert uteområde. Vi har en glødende, skapende og tilstedeværende personalgruppe som til enhver tid setter barna og leken først. I Mellom-Nes FUS mener vi leken er fundamentet for barnets allsidige utvikling. Vår filosofi er at det beste læringsmiljøet skapes ved å ha små grupper, hvor det er fokus på lek og omsorg i nære relasjoner til de man har rundt seg.  Dette gir personalet meget store påvirkningsmuligheter på egen hverdag og ikke minst utvikling av barnehagen.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

 

Vi tilbyr:

 • 100% stillingsbrøk
 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Systematisk veiledning internt i barnehagen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Lønn etter tariff
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert 
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Liker å jobbe i team og ser nytten av det
 • Liker å engasjere barn i lek, aktiviteter og gode samtaler
 • Er opptatt av å tilrettelegge det fysiske miljøet for å inspirere til lek og læring

 


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen. Søkere må søke via opptaksportalen.

 

Kontaktpersoner:

Søk her