LEDIGE STILLINGER

Kom til oss i Sauafjellet FUS barnehage som barnehagelærer

Søknadsfrist: 2020-01-03 - Sauafjellet FUS barnehage as, Hordaland

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte.

Sauafjellet FUS barnehage er en Reggio Emilia inspirert barnehage som ligger i Sund kommune. Vi er en basebarnehage med 93 barn fordelt i to etasjer og på ulike team.  I nærområdet har vi tilgang på gymsal, bibiliotek og flere naturområder som er godt egnet til lek. Tilstedeværende, glødende og skapende er 3 viktige verdier som gjennomsyrer vårt daglige arbeid.

Arbeids - og ansvarsoppgaver til deg som barnehagelærer vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og pedagogisk ansvar for ditt team/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på ditt team/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Ordnede ansettelsesforhold

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Vi har et ledig vikariat i 100% fra 01.01.2020 til 17.04.2020.  

I tillegg søker vi barnehagelærer som kan jobbe deltid i mindre stilling ved behov.

Kontaktpersoner:
Kristine Madsen
Daglig leder

dl.sauafjellet@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.