LEDIGE STILLINGER

Vi søker en pedagogisk leder som er klar for nye utfordringer

Søknadsfrist: 2020-01-04 - Grefsenlyst FUS barnehage as, Oslo

Vi søker deg som er utdannet barnehagelærer, og som er klar for nye utfordringer. Vi trenger deg til å berike vårt lederteam. Du som er med å gi barna de byggeklossene som de trenger for å styrke sin kompetanse og bli den beste utgaven av seg selv. Du som buker forskning i ditt arbeid og som er opptatt av at barna opplever kvalitet, hver dag. 

Grefsenlyst ligger til på "toppen" av Oslo og du vil få mulighet til å være nær naturen, ha fokus på relasjonskompetanse og lek. Du vil hver dag være en del av et miljø med en eventyrlysten gjeng, store og små. 

 I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets- og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær, som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen? 

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • 100% stillingsbrøk
 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Systematisk veiledning internt i barnehagen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Lønn etter Oslo kommunes tariff
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Er faglig oppdatert med ønske om å være i utvikling
 • Liker å jobbe i team og ser nytten av det
 • Har gode samarbeidsevner og får frem det beste i dine medarbeidere
 • Brenner for de estetiske fagene
 • Liker å engasjere barn i lek, aktiviteter og gode samtaler
 • Er opptatt av å tilrettelegge det fysiske miljøet for å inspirere til lek og læring
 • Har gode ikt kunnskaper

 


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen. Søkere må søke via opptaksportalen.

 

Om arbeidsgiveren

Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Kontaktpersoner:
Therese Gyth-Dehli
Daglig leder
90982259
dl.grefsenlyst@bhg.no

Søk her