LEDIGE STILLINGER

Glødende, skapende og tilstedeværende pedagogiske ledere søkes for hverdagsmagi i Akershus!

Søknadsfrist: 2020-01-31 - Puttara FUS barnehage as, Akershus

Fantastiske nyheter - vi øker nå pedagogbemanningen og styrker FUS-barnehagene i Akershus! 

Prestmosen, Breenenga, Brånåstoppen, Bakkedalen, Lindeberg, Lillehagen, Sennerud, Knausen, Lunderåsen og Skolsegglia FUS-barnehager har derfor ledig flere 100% faste stillinger som pedagogisk leder. 

Barnehagene har spennende personalgrupper som sammen med foreldrene og barna skaper en kreativ, lærerik og morsom hverdag. Vi gleder oss til å få på plass pedagogiske ledere som sammen med resten av personalgruppen og foreldrene kan fortsette det fine arbeidet i barnehagen, og fylle dagene med hverdagsmagi. Hos oss har du stor mulighet til å bidra med utviklingen av barnehagene i nært samarbeid med FUS-kjeden, og å utvikle deg selv faglig mens du har det GØY!

OM STILLINGEN

Ønsker du å søke stillingen, må du:

 • Være utdannet barnehagelærer, gjerne med relevant tilleggskompetanse. Du kan også ha kompetanse som idrettspedagog eller andre utdanningskombinasjoner som kan være relevant, og forplikter deg da til å fullføre et videreutdanningsstudie i barnehagepedagogikk på 60 studiepoeng. 
 • Ønske å jobbe etter vår visjon og verdier
 • Være faglig sterk, profesjonell og opptatt av din egen, medarbeidernes og barnehagens utvikling
 • Ha evne og vilje til å ta i bruk medarbeidernes kompetanse og ha fokus på relasjonsledelse
 • Evne å ta barneperspektivet, legge til rette for og delta i barns lek og utvikling, samt være bevisst på voksenrollen
 • Være glødende, skapende og tilstedeværende
 • Være strukturert, analytisk og ha gode samarbeidsevner
 • Kunne lede mot å nå barnehagens mål og jobbe strukturert med barnehagens satsningsområder
 • Være endringsvillig og evne å jobbe kunnskapsbasert slik at barna trives, utvikler seg og lærer best mulig. 
 • Ha digital kompetanse og evne å bruke våre digitale plan- og kommunikasjonsverktøyer

Vi kan tilby:

 • Kompetanseutvikling og kurs i FUS-skolen og interne faglige utviklingsarbeider
 • Utvikling i forhold til lederrollen og teambygging
 • Et etablert og positivt samarbeid med andre barnehager i kjeden
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Tydelige forventninger og stillingsinstruks
 • En flott personalgruppe
 • Opplæring og veiledning i arbeid med våre satsningsområder 
 • Ukentlig planleggingstid

NB! Alle søknader må sendes elektronisk, vi gir alle tilbakemeldinger via det digitale søknadssystemet. Søknadspapirer returneres ikke. 

Menn oppfordres spesielt til å søke. 

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse. Personlig egnethet vil vektlegges.

Merk din søknad med barnehagens navn dersom du ønsker å søke spesifikt en av barnehagene. 

Les mer om de ulike barnehagene: 

Prestmosen i Nannestad: https://fus.no/prestmosen 

Breenenga i Maura: https://fus.no/breenenga

Brånåstoppen på Skedsmokorset: https://fus.no/branastoppen 

Bakkedalen på Kløfta: https://fus.no/bakkedalen

Lindeberg på Frogner: https://fus.no/lindeberg 

Lillehagen på Lillestrøm: https://fus.no/lillehagen 

Sennerud i Sørumsand: https://fus.no/sennerud

Knausen i Eidsvoll: https://fus.no/knausen 

Lunderåsen på Frogner i Sørum: https://fus.no/lunderasen 

Skolsegglia på Skedsmo: https://fus.no/skolsegglia 

Kontaktpersoner:
Hege Bakke Andresen
Daglig leder
90 26 81 53
dl.puttara@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.