LEDIGE STILLINGER

Nymarkbakken FUS Barnehage søker pedagogisk leder i svangerskapsvikariat og tilkallingsvikarer

Søknadsfrist: 2021-11-04 - Nymarkbakken FUS barnehage as, Sula

Nymarkbakken FUS Barnehage er en 9 avdelings barnehage i Langevåg. Barnehagen har egen løe med kaniner, høns, ender og geiter. Vi har også et lite drivhus og grønnsakbenker. Barnehagen har fokus på leiken og mulighetene den gir for utvikling og læring.

En av våre pedagoger skal ut i permisjon ca 22.11 og blir borte til 31.7.22. Er dette interressant for deg??

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

 • Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?
 • Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?
 • Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?
 • Ja? Da er du FUS og vi søker etter deg!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og skaperglede
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Innføring i Class og Tuning into Kids
 • Gode informasjonsløsninger via MyKid

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Ønske om å bidra i løestell og barns samspill med dyr og arbeidet rundt dette.
 • Jobbe selvstendig i stort team.
 • Dele egne ideer og erfaringer med andre
 • Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest, ferdigheter i norsk språk på A2 skriftlig og B1 munntlig i henhold til barnehageloven. Dokumentasjon må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Vi trenger også flere tilkallingsvikarer som kan komme på kort varsel. 

For begge stillingene gjelder krav om godkjent politiattest jfr §19 og krav om norskferdigheter jfr§27 i barnehageloven.

 

Kontaktpersoner:
Randi Alnes
Daglig Leder
95499147
dl.nymarkbakken@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.