LEDIGE STILLINGER

Vikariat som barnehagelærar i Valvatna FUS barnehage frå 01.04.20 til 14.12.20

Søknadsfrist: 2020-01-31 - Valvatna FUS barnehage as, Hordaland

Valvatna FUS barnehage opna i 2005, og ligg i Valvatnafeltet, like ved Heiane på Stord. Barnehagen har 84 enhetar, og det er 15 årsverk i grunnbemanninga. Me arbeider med sjølvstendiggjering gjennom leik, sosial læring og gode naturopplevingar. Me har flotte naturområder i nærmiljøet, og eigen minibuss som gjer at me kjem oss ut på lengre turar. Me har tre menn som arbeider hos oss, og oppmodar gjerne fleire menn til å søkja.

I FUS satsar me på høg og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom tilsette og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrar me at personalet utviklar seg saman med egine kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høgskulesektoren. FUS har fokus på høgt nærver, noko som bidreg til at barna får ein trygg og god start. Fordi i FUS kjem barna fyrst! Me har derfor forventningar til våre tilsette. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støttar du andre? Samarbeider du med andre? Snakkar du med barn på ein open, ærleg og tydeleg måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på eigen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrande situasjonar? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst di vaksenrolle og barnet si rolle? Evnar du å sjå deg sjølv og utfordrande dagligsituasjonar i eit heilhetsperspektiv, og finn løysning på utfordringar?

Ja? Då er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgåver vil blant annet vera:

 • Ansvar for å gjennomføra og synleggjera pedagogisk utvikling på din base
 • Vera ein del av barnehagens leiarteam
 • Tenka barnehagen som heilhet, og ha omsorg for alle barna

Me tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehagar i eit av Norges styrste private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å vera med å utvikla barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS skulen
 • Ordna ansettelsesforhold
 • Eigne FUS klede

Me ynskjer at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har eit stort engasjement for barnehagefaget og menneska du leier
 • Har ei grunnleggjande tru og fokus på utvikling av sterke relasjonar til tilsette, føresette og samarbeidspartar
 • Veit at barna har noko å læra av deg som menneske
 • Likar å vera ute, leika og vera på tur med bar
 • Er utdanna barnehagelærar
 • Har førarkort for minibuss. Dette er ikkje eit krav.

Søkjarar vil bli vurdert i forhold til personleg egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har eit mål om å vera ein barnehage prega av mangfald - me oppfordrar difor også menn til å søkja på denne stillinga. Tilsettinga forutset godkjent politiattest i henhold til barnehagelova som må leverast før eventuell tiltreding i stillinga.

 

Søknadsfrist er 31.01.2020

Kontaktpersoner:
Hildegunn Grundvold
Daglig leder
94147098
dl.valvatna@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.