LEDIGE STILLINGER

Ledig assistentstilling

Søknadsfrist: 2020-01-31 - Tveterjordet FUS barnehage as, Akershus

Tveterjordet FUS barnehage er pr i dag en liten barnehage med 7 ansatte, beliggende sentralt på Bekkestua i Bærum. En av våre trofaste medarbeidere slutter 1. mars og vi søker hennes erstatter. Barnehagen vår er inne i spennende tider, vi venter på ferdigstillelse av et helt nytt hus, og vil etablere oss der i løpet av våren/sommeren. Ny barnehage ligger i Tveterveien, området Haslum/Bekkestua. I forbindelse med etablering av ny barnehage vil vi få flere ledige stillinger, men i første omgang vil vi ansette en person i perioden mars-juli. For rette vedkommende er det store muligheter for fast ansettelse i ny, større barnehage.

Vi ser etter en reflektert person som søker kunnskap og er leken og omsorgsfull. Du må være engasjert og like å få ting til å skje i nært samarbeid med andre. Du må være bevisst på din voksenrolle, ha evne til å se helheten og finne løsninger. Som FUS-ansatt setter du barnet først!

Se vår hjemmeside fus.no/tveterjordet og vår facebookside for å få vite mer om oss!

 

Kontaktpersoner:
Kirsti Ofstad
daglig leder
67125112
dl.tveterjordet@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.