LEDIGE STILLINGER

Vi søker barnehagelærer!

Søknadsfrist: 2020-11-20 - Bergskaug FUS barnehage as, Enebakk

Bergskaug FUS barnehage AS har en fantastisk beliggenhet i nærmiljøet på Flateby med kort vei til skog og mark for rike naturopplevelser. Fra barnehageåret 2020/2021 vil barnehagen være organisert med to avdelinger, en småbarnsavdeling og en storebarnsavdeling. Det er tett samarbeid mellom avdelingene og vi organiserer oss på tvers i grupper flere ganger i uken. Dette gjør vi for at hvert enkelt barn skal få aktiviteter tilpasset sin alder og modenhet.

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start.

Vi søker en pedagog som har ambisjoner, er stolt av faget sitt og som ønsker å utvikle seg videre. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi søker deg som:

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vil jobbe etter vår visjon og våre verdier
 • Er profesjonell og opptatt av egen utvikling
 • Har evne til å reflektere rundt egen praksis
 • Er strukturert og har gode samarbeidsevner
 • Kan omsette teori til praksis
 • Er løsningsorientert
 • Vil være med å utvikle barnehagen videre

Vi tilbyr:

 • En barnehage med høy faglig kompetanse
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • En barnehage med godt humør, humor og glede

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Har gode relasjonelle ferdigheter
 • Er tydelig, samarbeidsvillig og fleksibel 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Ann-Kristin Ellefsen-Killerud
Daglig leder
934 56 288
dl.bergskaug@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 190 barnehager med over 3500 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.