LEDIGE STILLINGER

Vi ønsker flere gode ledere som setter barnet først i vårt team!

Søknadsfrist: 2020-03-23 - Smedbakken FUS barnehage as, Oslo

Er du en av våre nye fantastiske pedagoger?

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets – og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

I Smedbakken FUS barnehage har vi to ledige stillinger som pedagogisk leder/ressurspedagog. Den ene stillingen er ledig fra 10. februar, og den andre er ledig fra august 2020.

I FUS barnehagene møter man tydelige, aktive voksne som har barnet i sentrum og som ser betydningen og verdien av lek. Vi ønsker å være i kontinuerlig utvikling til det beste for barna. Grunnlaget for vårt pedagogiske arbeid baserer seg på eventyrlyst, vennekompetanse, god kommunikasjon og sosial kompetanse, med leken i sentrum. I vår barnehage gis det rom for kreativitet skaperglede og medvirkning av egen hverdag, der leken og barnet i sentrum er utgangspunktet. Vi er en engasjert pedagogisk stab som gløder for den daglige omsorgen og trygghet for hvert enkelt barn.

Vi vil ha deg som:

 • Har gjennomføringsevne
 • Er endringsvillig
 • Reflekterer over egen praksis
 • Er fleksibel og innovativ
 • Setter alltid barnet først
 • Skjønner viktigheten av relasjonskompetanse i alle relasjoner
 • Bidrar til å bli en del av et lærende miljø
 • Tør å by på deg selv
 • Trives i lederrollen
 • Er god til å inspirere og veilede

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre? Ja? Da er det du som skal søke stilling hos oss! Vær med å gjør en forskjell.

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Ja? Da er det du som skal søke stilling hos oss! Vær med å gjør en forskjell.

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt, faglig og pedagogisk ansvar for sin avdeling
 • Veilede og motivere personalet
 • Ansvar for å planlegge, lede, synliggjøre, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogiske aktiviteter med og for barna
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling
 • Foreldresamarbeid og -veiledning
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Samarbeide med øvrige ansatte, avdelinger og eksterne instanser
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn
 • Bidra til pedagogisk og faglig utvikling i barnehagen

Ønsker du å søke stillingen må du:

 • Være involvert, verdsette kunnskap og være reflektert
 • Ha godkjent barnehagelærerutdanning
 • Ha et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Ha en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Besitte gode lederegenskaper
 • Fremstå som trygg, tydelig, ansvarsfull
 • Motiveres av utfordringer og jobbe godt under press
 • Ønske å være med på å bygge opp den beste barnehagen for våre barn
 • Være opptatt av din egen utvikling og bidra til kompetanseheving og økt kvalitet
 • Ønske å jobbe etter våre visjoner og verdier
 • Sette leken og barna først
 • Opptre glødende, skapende og tilstedeværende
 • Evne å ta barneperspektivet og undre deg sammen med barna
 • Like å være ute, leke og være på tur med barn
 • Ha helse forenlig med arbeid med barn

Vi kan tilby deg:

 • Hardt arbeid og mye morro!
 • Mangfoldig og godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Kompetanseutvikling og kurs bla. gjennom FUS-skolen
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Veiledning for nyutdannede
 • Konkurransedyktig lønn
 • Egne FUS klær
 • IA-avtale
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Fem planleggingsdager i året
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Felles serviceerklæring for FUS som angir standarden for barnehagetilbudet vårt
 • FUS felles etiske retningslinjer

Les mer om oss på våre nettsider og facebooksider, samt se på våre årsplan for barnehageåret 2019/2020:

www.fus.no/smedbakken

www.facebook.com/smedbakken

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å ha barnehager preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Gode norskkunnskaper; både skriftlig og muntlig er nødvendig. Kun søkere med godkjent utdannelse som barnehagelærer vil bli kontaktet.

Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Om arbeidsgiveren

FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Kontaktperson:

Tina Weckhorst

Daglig leder

dl.smedbakken@bhg.no

Kontaktpersoner:
Tina Weckhorst
Daglig leder
22320976
dl.smedbakken@bhg.no

Søk her