LEDIGE STILLINGER

Pedagogisk leder og hverdagsmagiker

Søknadsfrist: 2020-02-29 - Prestmosen FUS barnehage as, Akershus

Prestmosen FUS barnehage er en fem avdelings barnehage med beliggenhet i sentrum av Nannestad. Vi har flotte turmuligheter og stort og variert uteområde. Satsningsområdet vårt er livsmestring og vi jobber hver dag for at barna føler seg sett og anerkjent for den de er og opplever glede og tilhørighet i fellesskapet.

Vi søker etter pedagogiske ledere, kanskje er dere flere som søker nye utfordringer og vil søke sammen? Vi søker også etter ressurspedagog som ønsker å være med å videreutvikle leke- og språkmiljøet vårt. Kanskje har du ekstra hjerte for de barna som trenger deg mest?

Vi er en spennende personalgruppe som sammen med foreldrene og barna skaper en kreativ, lærerik og morsom hverdag. Vi gleder oss til å få på plass pedagogiske ledere som sammen med resten av personalgruppen og foreldrene kan fortsette det fine arbeidet i barnehagen, og fylle dagene med hverdagsmagi. Hos oss har du stor mulighet til å bidra med utviklingen av barnehagene i nært samarbeid med FUS-kjeden, og å utvikle deg selv faglig mens du har det GØY!

FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi hos oss i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. 

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Kjenner du deg igjen? Ja? Da er du FUS!

OM STILLINGEN

Ønsker du å søke stillingen, må du:

 • Være utdannet barnehagelærer, gjerne med relevant tilleggskompetanse. Du kan også ha kompetanse som idrettspedagog eller andre utdanningskombinasjoner som kan være relevant, og forplikter deg da til å fullføre et videreutdanningsstudie i barnehagepedagogikk på 60 studiepoeng. 
 • Ønske å jobbe etter vår visjon og verdier
 • Være faglig sterk, profesjonell og opptatt av din egen, medarbeidernes og barnehagens utvikling
 • Ha evne og vilje til å ta i bruk medarbeidernes kompetanse og ha fokus på relasjonsledelse
 • Evne å ta barneperspektivet, legge til rette for og delta i barns lek og utvikling, samt være bevisst på voksenrollen
 • Være glødende, skapende og tilstedeværende
 • Være strukturert, analytisk og ha gode samarbeidsevner
 • Kunne lede mot å nå barnehagens mål og jobbe strukturert med barnehagens satsningsområder
 • Være endringsvillig og evne å jobbe kunnskapsbasert slik at barna trives, utvikler seg og lærer best mulig. 
 • Ha digital kompetanse og evne å bruke våre digitale plan- og kommunikasjonsverktøyer

Vi kan tilby:

 • Kompetanseutvikling og kurs i FUS-skolen og interne faglige utviklingsarbeider
 • Utvikling i forhold til lederrollen og teambygging
 • Et etablert og positivt samarbeid med andre barnehager i kjeden
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Tydelige forventninger og stillingsinstruks
 • En flott personalgruppe
 • Opplæring og veiledning i arbeid med våre satsningsområder 
 • Ukentlig planleggingstid

Alle søknader må sendes elektronisk, vi gir alle tilbakemeldinger via det digitale søknadssystemet. Søknadspapirer returneres ikke. 

Menn oppfordres spesielt til å søke. 

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse. Personlig egnethet vil vektlegges.

Les mer om oss her: https://fus.no/prestmosen 

Kontaktpersoner:
Signe-Irene Danielsen
Daglig leder
45220244
dl.prestmosen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.