LEDIGE STILLINGER

Strandkanten FUS søker fagarbeider/assistent

Søknadsfrist: 2020-06-07 - Strandkanten FUS barnehage as, Tromsø

 

Strandkanten FUS barnehage har fire avdelinger og ligger sentralt til i Tromsø like ved sjøen. Vi tilhører FUS-kjeden og har fokus på LEK. Det er stort rom for metodefrihet og bruk av egen kompetanse.

Du som søker må ha godt humør, høy arbeidsmoral og ha evne og vilje til å skap høy kvalitet.

Strandkanten FUS barnehage legger til rette for at barna skal ha det best mulig i forhold til lek, læring, oppfølging og kosthold. Vi har blant annet ansatt kjøkkenmedarbeider som lager varm mat til lunsj fire dager i uka og har ansvar for alt som det fører med seg. Dette gir barna rett ernæring og de ansatte på avdelingen tid til å være sammen med barna.

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

 

Svarer du ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Høyt faglig miljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Egne FUS klær
 • Vi ønsker at du:
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Evne å være i utvikling og være opptatt av kontinuerlig forbedring


  Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen. Stillingen er ledig fra 1.august. Hjemmeside: www.fus.no/Strandkanten. Det vil bli foretatt intervju fortløpende.

Kontaktpersoner:
Sofie Ryan
Daglig leder
97996830
dl.strandkanten@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.