Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

CLASS- Barnet først

Leiknes FUs barnehage

CLASS- Barnet først

Kort fortalt er CLASS en observasjonsmanual hvor våre ansatte og eksterne observerer veileder hverandre i forhold til å gi barna omsorgstøtte og læringstøtte, sikre god flyt og organisering. Den skal bidra til våre ansattes kompetanseutvikling i tillegg til løpende ekstern vurdering av barnehagene.

I Leiknes FUS barnehage starter vi høsten 2020 arbeidet med å implementere CLASS, TIK- Barnet først. 

Observasjonsmanualen er valid og utviklet av psykologer gjennom flere års forskning. Den består av 3 hovedområder;

  • Personalet skal skape trygghet og god sosio-emosjonell støtte. Personalet støtter og bidrar til positivt klima i barnegruppa, er varme og sensitive og tar barnas perspektiv og barns medvirkning på alvor.

  • Skape god struktur, organisering og gruppeledelse. Å ha gode planer og rutiner, god tilrettelegging for lek og læring og sikre variasjon av pedagogisk materiell

  • Skape god læringsstøtte hvor personalet tar barnas utforskertrang på alvor gjennom leken. Skape gode betingelser for språk og kommunikasjon, begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring hos barna.