Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7.00 - 17:00

 Daglig leder

Siw Omdal Bergersen
47 26 47 33

Foreldreaktiv tilvenning

MÅLSETTING:

Oppstart i barnehagen skal gi barnet en sikker havn for nære og trygge relasjoner

For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre bruker vi en tilvenning, basert på Jåttåmodellen. Modellen er basert på kunnskap om hva barnet trenger for å være trygg og trives. Vi bygger vår praksis på nyere forskning og tilknytningsteorier. Praksisen vår bygger på COS - Circle of security.

Modellen brukes hovedsaklig for de yngste barna. Hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer, samt hvordan de blir møtt av personalet i barnehagen. Hvert barn trenger i denne perioden mye voksenkontakt og de vil få tildelt en primærkontakt.

SLIK JOBBER VI MED FORELDREAKTIV TILVENNING I LINDTJØNN FUS, AVDELING RØDHETTE.

  • Tilstedeværende foreldre/foresatte som deltar aktivt i barnehagehverdagen i den første tiden
  • For barn under 3 år er det viktig å sette av hele fem dager til oppstarten
  • For barn over 3 år har vi tilvenning fra 1-3 dager etter barnets behov og avtale med foreldrene
  • Barnet får tildelt en primærkontakt som vil hjelpe barnet med å bli trygg i barnehage
  • Det vil være en oppstarts samtale i barnets hjem før barnet starter i barnehagen
  • Vi har foreldremøte med nye foreldre i forkant av oppstart
  • Vi legger tilrette for fellesopplevelser for barna og foreldre hele første uken. Foreldre inngår aktivt i lek, måltid, stell og hvile.