Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Circle of security (COS)

Circle of Security (COS)

Trygghetssirkelen

Trygghetssirkelen

Dette handlar i hovedsak om OSS SOM VOKSNE I MØTE MED BARNA.

Gjennom arbeidet med voksenrollen fokuserer vi på selve barnet, og oss som voksne i møte med barnet. Målet er at vi som voksne skal være de beste voksne i samspill med barna vi møter i vår barnehage. Foreldrene er primær omsorgspersoner og personalet i barnehagen er sekundære omsorgspersoner. Barnet søker trygge omsorgspersoner som sin trygge base og trygge havn, og vårt mål er at barnet gjennom tilvenningen i barnehagen får god tilknytning til personalet og har sin trygghet hos dem når foreldre ikke er tilstede sammen med barnet. Dette er grunnen til at vi i Lindtjønn FUS barnehage bruker lang tid på tilvenningnen.

Trygghetssirkelen er et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov. Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havna. Når barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havna, barnet er da oppe i sirkelen. Barnet er fremdeles avhengig av voksne i form av støtte, hjelp ved behov og glede med barnet. Når barnet er nede i sirkelen har barnet behov for beskyttelse, trøst, godhet og organisering av følelsene sine (Powell, Cooper, Hoffman, Marvin, 2015).

Trygge relasjoner viser seg å ha stor innvirkning på barnet sin psykiske helse og legger grunnlaget for videre emosjonell, sosial og kognitiv utvikling. For at de voksne i barnehagen skal kunne etablere trygg tilknytning til barna, er de avhengig av å kunna forstå barnet innenfor (Brantzæg, Torsteinson, Øiestad, 2015)