Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

FLIK

Lindtjønn FUS barnehage er en del av Kristiansands barnehage. Det betyr at vi er en del av alle barnehagene i Kristiansand og deltar på det som er av felles satsning i Kristiansand kommune.

Kristiansandsbarnehagen har en felles visjon om at barnehagene skal være: "ET GODT STED Å VÆRE-ET GODT STED Å LÆRE". Barnehagene jobber kontinuerlig med kvalitetsutvikling. Gjennom FLiK ( forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand) har barnehagene i Kristiansand etablert en praksis med å analysere læringsmiljøet, og vi jobber med kontinuerlig forbedring. Vi bruker en metode som kalles LP metoden.

Alt arbeid i barnehagen skal bygge på følgende verdier:

1.Barn og voksne har en absolutt verdi.

2.Barn vil lære og vise at de har lært.

3.Barn vil når de kan.

4.Barn som finner mening deltar.

5.Barn og unge som får medopplevelse samarbeider.

6.Alle barn har noe å tilføre fellesskapet.