Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Kroppen er min

Kroppen er min

Et opplegg for alle førskolebarn i Kristiansand kommune/ Lindtjønn FUS barnehage.

I rammeplanen for barnehager, er det tydeliggjort at barnehager skal jobbe med livsmestring og helse. Dette innebærer blant annet at barnehagen skal ha kompetanse på vold og seksuelle overgrep. "Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barns omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgsvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages."

For å styrke de ansattes i arbeidet med dette har vi i samarbeid med Kristiansand kommune og internt på barnehagen kurset våre ansatte i samarbeid med Siri Søftestad (sosionom, Phd) og Inger Lise Andersen (Klinisk sosionom). 

Pedagogene har gjennomført en grundig opplæring gennom flere ulike kurs som har gått på traumebevisst tilnærming, vold og seksuelle overgrep. Pedagogene har lært å bruke samtaleverktøyet som heter: "Kroppen er min".

HOVEDMÅL :

Å forebygge og oppdage seksuelle overgrep

Vi gjennomfører fire samlinger for førskolebarna i høsthalvåret og fire samlinger vårhalvåret. Disse samlingene går på temaene: 

  • Kropp og grenser
  • Hvem bestemmer
  • Hemmeligheter
  • Si det til noen

Lindtjønn Fus barnehage har hvert år foreldremøte hvor det blir informert til foreldregruppen om vårt systematiske arbeid med "Kroppen er min". Dette er viktig for oss å formidle da dette kan være forebyggende og også for å si noe om at vi gir barna en kunnskap som kan være nyttig for alle barn, uavhengig av deres opplevelser og erfaringer.