Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
07:00 - 17:00

 Daglig leder

Nina Marie Augland
38 09 01 07

Praktisk informasjon

Velkommen til Lindtjønn FUS barnehage

 

Informasjonsheftet skal gi informasjon om den praktiske siden ved å være foreldre/foresatt til barn i barnehagen. Når det gjelder det pedagogiske arbeidet er det beskrevet i årsplan og vil bli gjennomgått på foreldremøte for nye foreldre.

 

Presentasjon av barnehagen:

 

Lindtjønn barnehage er et selvstendig aksjeselskap (AS). Aksjene eies av Trygge barnehager (TB). Trygge barnehager er et entreprenørselskap som bygger barnehager for de som har behov for barnehager. Eierne har etablert et selskap som heter FUS AS. I FUS er det ansatte med ulik bakgrunn som organiserer felles retningslinjer, strategier og kompetanseutvikling for alle FUS barnehagene. Det er også en mulighet for barnehagene å søke hjelp og bistand fra administrasjonen. Hoved barnehagen ligger på Gimlekollen i Kristiansand, vi har også en avdeling på Søm med to avdelinger som ligger i Rødhettes vei. Barnehagen har samlet plass til 135 barn og vi er 35 ansatte.

Om morgenen og ettermiddagen har vi en åpnere organisering, mens midt på dagen er det faste avdelings vise, pedagogiske aktiviteter. Vi har sommeråpent og da er barnehagen samlet på Gimlekollen 3 – 4 uker i juli.

Det blir mye trafikk ved levering og henting av barn. Vi oppfordrer de av der som bor nær barnehagen å gå eller sykle til barnehagen. Det er begrenset med parkeringsmuligheter og vi ber dere ta hensyn når dere parkerer. Vær også oppmerksom på barn på vei til skolen som passerer barnehagens inngangsport. Dersom barnet fraktes i bil til barnehagen ber vi dere sikre dem tilstrekkelig og gå foran som gode trafikkforbilder.

Vi har stort fokus på sikkerhet både ute og inne og vi er avhengig av dere som foreldre støtter oss i dette arbeidet.

Det er veldig viktig at porten alltid holdes lukket. Det er bare voksne som skal åpne og lukke porten uansett. Det er strengt forbudt å klatre på gjerdet og port. Det er viktig at dere som foreldre forstår viktigheten av dette og overholder denne regelen.

Barnehagen har et eget HMS system for barn og ansatte, dette revideres årlig og det er ulike tilsyn eksternt som påser at sikkerheten er ivaretatt. Dere skal være trygg på at barnehagen jobber aktivt for å unngå avvik og at eventuelle avvik som blir avdekket lukkes.

 

Lindtjønn barnehages pedagogisk verktøy og utgangspunkt for tilvenningsperioden:     Se side tilvenning                                                          

 

 

Oppstart i barnehagen med Jåttåmodellen

Når et barn begynner i barnehagen kan det være aller første gangen foreldre overlater deler av omsorgen og ansvaret til andre. Det er viktig at foreldre/ foresatte kjenner seg trygge på den avgjørelsen de har tatt er riktig og til beste for barnet. Om barnet og familien trives vil stor grad være avhengig om de er trygge på barnehagen og at problemer som skulle oppstå blir løst på en god måte.

For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre bruker vi en foreldreaktiv tilvenning, basert på Jåttåmodellen. Modellen er basert på kunnskap av hva barn trenger for å være trygge og trives. Vi bygger vår praksis og nyere forskning og tilknytningsteorier. Modellen brukes hovedsakelig for de yngste barna under tre år. For barn under 3 år er det viktig å sette av hele fem dager til oppstarten.

For barn over tre år har vi tilvenning fra 1-3 dager etter barnets behov og avtale med foreldrene. Vi ønsker at alle nye foreldre skal ta seg tid til å være en stund på avdelingen, for å bli kjent med de andre barna, rutiner og personalet.

 

Barnehageplassen til dels fra 15.08 og varer til 14.08.det året barnet begynner på skolen. Vi kan dessverre ikke ha lik oppstartdato på alle barn og bestreber at alle skal få oppstart i løpet av første uken.

Hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaring, samt hvordan de blir møtt av personalet i barnehagen. Hvert barn trenger i denne perioden mye voksenkontakt, og vil få en primærkontakt. Primærkontakten har et spesielt ansvar for barnet og kontakten med foreldrene.

Å ha med noen kjente ting til barnehagen gjør ofte oppstarten bedre for barnet. Derfor kan det være godt for barnet om dere tar med bilder av familien og det som er trygt for barnet f.eks kosefille eller kosedyr.

Mange ønsker å ha med begge foreldrene i oppstarten. Dersom dette er et ønske må dere kontakte oss først. På enkelte avdelinger kan dette føre til at det blir mange voksne, noe som igjen kan gjøre barn utrygge.

Målsetting vår er at oppstarten i barnehagen skal gi barnet en sikker havn for nære og trygge relasjoner.

 

Slik gjør vi det i Lindtjønn FUS barnehage:

 • Foreldremøte for nye foreldre
 • Ved oppstart er foreldre til stede sammen med barnet i fem dager.
 • Foreldre deltar aktivt i praktiske oppgaver i barnehagen, og har hovedansvaret for barnet i lek, stell og måltid.
 • Primærkontakten er i nærheten og nærmer barnet gradvis.
 • Hjemmebesøk fra barnehagen i forkant av barnehageoppstart.
 • Oppstart i mindre grupper.

 

 

De første dagene:

Klokkeslett er veiledende, og avtales nærmere med primærkontakt.

Dag 1: kl. 09.30 -14.00

Dag 2: kl. 08.00 -14.00

Dag 3: kl. 08.00 -15.00

Dag 4: kl. 08.00- 15.00 (eller etter avtale)

Dag 5: kl. 08.00-15.00 (eller etter avtale)

 

Dag 1

 • Primærkontakten : Når dere kommer i barnehagen, vil dere bli tatt imot av barnets primærkontakt. Primærkontaktens oppgave er primært å ta seg ekstra godt av og bli kjent med barnet, slik at barnet blir trygt og kan oppnå tilknytning til denne. Når behovet for tilknytning er dekket, kan barnet gå videre i utforskning kan barnet går videre i utforskning og lek. Det er imidlertid svært viktig på sikt at barnet blir kjent med flere voksne, slik at det ikke blir så sårbart dersom primærkontakten er borte fra jobb. Det er fint å bli kjent med en voksen og noen få andre barn først, så utvide horisonten etter hvert. Vi bruker trygghetssirkelen i dette arbeidet.
 • Ta med:
 • Tøfler
 • Klesskift
 • Sutt, kosefille eller kosedyr
 • Bilder av foreldre/ foresatte, andre i familien, venner, huset eller noe annet som betyr mye for barnet. Dere vil få utdelt et papir hus hvor dere skal lime disse på. Dette huset kan være til god hjelp for barna når de blir lei seg og savner mamma og pappa. Dette kan hjelpe dem med å holde minnet om dere når de opplever at dere er langt borte.

Dag 1-3:

 • Foreldre/ foresatte:
 • Ha hovedansvar for barnet
 • Være tilgjengelig og i nærheten av barnet hele tiden. Dette gjelder også for barn som blir for kjent i barnehagen.
 • Deltar aktivt i barnehagehverdagen.
 • Stelle barnet, sitte sammen med barnet under måltidet, aktiviteter og lek.
 • Få informasjon om hvordan dagsrytmen i barnehagen fungerer.
 • Blir kjent med personalet samt noen av de andre foreldrene og barna.
 • Primærkontakten:
 • Være i nærheten for å bli kjent med barnet og få muligheten til å observere.
 • Se barnet sammen med sine foreldre. Dette gir informasjon om barnets vaner og måte å kommunisere på, denne informasjonen vil senere bidra til å gjøre barnets hverdager i barnehagen bedre.
 • Bli kjent med barnets behov og informere om barnehagens rutiner og innhold. Det vil også være en oppstartsamtale mellom foreldre og primærkontakt/ ped.leder.
 • Dag 4 – 5:
 • Foreldre/ foresatte forlater barnet en liten stund slik at barnet kan være alene sammen med primærkontakten (ikke lenger unna enn kjøkken/ pauserom)
 • Det avtales hvor lenge en skal være borte, men vær alltid lett tilgjengelig.De første ukene:
 •  
 • Hent barna tidlig, slik at barnet ikke får så lange dager. Dette er til beste for barnet.
 • Barnet kan få en reaksjon etter to, tre uker etter oppstart når de forstår at HER skal de faktisk være.
 • Det er viktig at du alltid sier fra til barnet når du drar, og ikke trekker ut avskjeden for lenge. På denne måten får barnet tillit til deg. Barnet vet du går, men også at du kommer tilbake. Dette skaper forutsigbarhet for barnet. At barnet ser at foreldrene er trygge på personalet i barnehagen kan gjøre det lettere å godta at foreldrene forlater barnehagen.
 • Primærkontakten vil bekrefte barnets følelser, trøste og fortelle at du kommer tilbake. Du kan gjerne ringe avdelingen å høre hvordan det går dersom du er usikker. At barnet gråter når du går kan bety at de ikke er helt trygge i barnehagen enda. De holder på følelsene sine til du kommer. Det kan være triste følelser, men også glede.
 • Mange inntrykk skal bearbeides for barna. Enkelte barn sover kanskje urolig om natten, eller mer enn de pleier. Noen endrer spisevaner og noen får kanskje vondt i magen. Dette er barnets måte å si at de ikke er helt komfortable og trygge i situasjonen. Vanligvis går dette fort over. Noen barn i vil ha behov for lengre tid i oppstartsfasen, mens andre bruker kortere tid.
 • Oppstarten er ofte kort og hektisk. De ansatte skal lære mange nye barn og foreldre å kjenne på kort tid. Det kan være mye informasjon å fordøye på kort tid både for barn, foreldre og personalet. Vi har i tillegg de andre barna vi skal ta oss av. Vi håper på forståelse for dette, slik at perioden blir positiv for alle parter. Det kan være lurt å legge opp til rolige ettermiddager hjemme uten aktiviteter i oppstartsfasen. Investering i tid og gode relasjoner med nye barn og foreldre vil ha en positiv ringvirkning for barnet både i forhold til læring og utvikling, og ikke minst for det videre foreldresamarbeidet. Dette vil føre til økt kvalitet på tilbudet for barnet.

 

Praktiske opplysninger åpningstid:

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.00 – 17.00 Personalets arbeidstid er identisk med barnehagens åpningstid. De siste minuttene brukes til stengeprosedyrer og sjekkrunder. Vi er derfor glad om du henter barnet ditt slik at vi får låst barnehagen kl. 17.00

 

Starten på dagen:

Inngangen er inn grovgarderoben og ikke gjennom kjøkkeninngangen. Kle av barnet sitt i garderoben dersom barnegruppen er inne. Dersom barnegruppen er ute når dere kommer så kle på barnet yttertøy til lek ute og gi beskjed at barnet er kommet. Foreldrene har ansvar for orden på barnets garderobeplass og merking av alt tøy. Dersom foreldre skal inn på avdeling/kjøkken tas skoene dine av eller du tar på sko trekk.

Barnet må ha med nok tøy i barnehagen. Det bør alltid være et fullstendig tøyskifte ekstra i barnehagen.

Barnet skal ha på innesko i barnehagen. Dette er viktig i forhold til en situasjon dersom barnehagen må evakueres f.eks brann

Vi ønsker ikke at barnet har med leker hjemmefra. Kosedyr og kosebamse kan selvsagt være med som en trygghet. De ansatte kan ikke ta ansvar for medbrakte leker og bøker som blir ødelagt og forsvinner.

Bleier:

Dere har med bleier og våtservietter til eget barn.

 

Mat og måltider:

Vi har sunn mat i barnehagen og følger retningslinjene i FUS kjedens satsning Smart Mat. Det er ikke anledning å ta med kjeks og søtsaker i barnehagen til frokost eller niste ved tur dagene. Det er kun ved spesielle anledninger vi har saft og søtt i barnehagen. Barnehagen serverer et måltid pr dag, melk og frukt, og dere betaler kr. 300 pr måned. Dersom barna skal spise frokost i barnehagen må de komme før kl. 08.00. Frokosten må medbringes hjemmefra og vi serverer melk. Vi rydder bort frokosten kl. 08.20

Soving:

Vi endrer måten vi organiserer sovingen på, og nærmere informasjon rundt dette får dere ved oppstart.

Utelek og aktiviteter ute:

Vi er ute i all slags vær. Derfor er det viktig at barna har gode klær som dere ikke er redde for. Vi har stort fokus på sikkerhet ute og barna har refleksvester i ulik farge for de forskjellige avdelingene.

Småbarnsavdelingene går ofte ut tidlig på morgenen slik at de yngste barna skal få god tid til utelek. Her er dagen bundet opp mye rundt rutine situasjoner som måltid, bleieskift og sove tid. Vi velger derfor å benytte denne tiden på dagen til å være ute slik at alle får en god fellesopplevelse ute. Dersom dere kommer i det vi skal gå ut ber vi om hjelp til påkledning,

Informasjon:

Dersom det er noe dere lurer på eller vil spørre om kan dere ringe avdelingen eller sende epost. Telefonnummer og mailadresser finner dere på vår hjemmeside fus.no/lindtjonn. Barnehagen bruker Mykid som informasjonsplattform.

Sykdom og fravær:

Ved sykdom eller fri så logger du deg inn på Mykid og registrerer fraværet. Dere får nærmere informasjon om Mykid som informasjonsplattform på foreldremøtet.

Når barnet er sykt skal det være hjemme og få ro, samtidig som vi skal unngå smitte til de andre barna og personalet. Det gjelder ved nedsatt almenntilstand som for eksempel ved feber, omgangssyke, influens og andre smittsomme sykdommer. Ved oppkast og diare skal barnet være hjemme minst 48 timer etter siste utbrudd pga smittefaren. Dersom barnet må ha medisin i barnehagen må det fylles ut et medisineringsskjema. Medisinen låses inn i medisinskap og ikke i kjøleskap av sikkerhetsmessige årsaker. Vi ber dere opplys lege at barnet er barnehage og at medisinering primært foregår hjemme ved dosering tilpasset dette.

 

Fødselsdager:

Denne dagen settes barnet i fokus med krone og bursdagssamling. Vi feirer ikke med kake eller annen mat. Barnet får velge en liten pakke fra skattkista og de store barna (3-6 år) velger en aktivitet.

Dersom barnet skal feire hjemme skal invitasjoner gis i barnehagen til alle jenter eller alle gutter på avdelingen for å ikke ekskludere noen.

 

Ferie:

Alle barna skal ha fire uker ferie i løpet av barnehageåret, tre av dem skal være sammenhengende i løpet av sommerturnusen til barnehagen. Dvs. 15.juni – 14.august. Ved ferie og høytider er vi et hus og barnet møter personal og barn fra andre avdelinger. Bemanning vil være redusert i disse periodene.

 

Planleggingsdager:

Det er fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår, da er barnehagen stengt. Disse står oppført i barnehagens årsplan

 

Vi ser frem til et nært og godt samarbeid med dere og håper dere vil trives hos oss. Ta kontakt med barnehagen dersom det er noe dere lurer på eller har innspill på.

 

Vi ønsker alle lykke til med oppstarten