Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Trygghetssirkelen - Circle of security (COS)

Trygghetssirkelen - Circle of Security (COS) 

I Lunderåsen FUS barnehage har vi fokus på å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og voksne. Vi legger vekt på å ha kompetente voksne som gjennom kunnskap og profesjonell omsorg gir trøst, nærhet og oppmerksomhet for at barna skal føle seg trygge.

Vi ser at barna trenger sensitive og varme voksne rundt seg, og at trygghet er en forutsetning for at barna skal utforske, leke og lære. Barns tilknytning til foreldrene danner den viktigste rammen rundt deres utvikling, og vi som jobber i barnehage er en klar nummer to for veldig mange.

Det første mange tenker på når de hører ordet tilknytning, er at barn kjenner nærhet og trygghet overfor de voksne rundt seg. For eksempel når et barn sitter på fanget og lener seg godt inntil deg og du merker at barnet er trygg på deg og at dere deler gode følelser. Dette er en viktig side ved tilknytningen, men tilknytning dreier seg om mer enn gode følelser. Det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige følelser, trøste og å støtte dem i utforskning og lek.

Det vi legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter, kommer ut igjen som god psykisk helse og livsmestring hos de barna vi jobber med. Skolestarterne våre skal forlate barnehagen kompetente, lekne og livsglade med en sterk tro på seg selv og en følelse av at de kan noe og at de betyr noe. Vi skal utjevne sosiale forskjeller og bidra til at barnet opplever å være betydningsfullt og at deres stemme teller.