Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Kvernstua

Kristine

Grethe

Katia

Fanny

På Kvernstua er det Kristine som er pedagogisk leder. Med seg på laget har hun Grethe som holder på å utdanne seg til barnehagelærer, Maylen som er utdannet barne-og ungdomsarbeider, Katia som har lang fartstid som assistent og Fanny som i år jobber som støtteassistent på avdelingen.

På Kvernstua vil det i år gå 17 barn i alderen 3-5 år.

Denne høsten er det tilvenning og identitets prosjekt som står på menyen. Høstene er en veldig spesiell tid der det begynner nye barn på avdelingen, klare for nye eventyr. Vi bruker høsten godt til å bygge nære og trygge relasjoner til barna gjennom lek basert på barnas interesser og behov. Vi bruker tiden til å lære å kjenne barna gjennom leken og vi bruker mye av vår tid med et eller to barn på fanget. Grunnlaget vi legger i ukene fremover, er det vi skal bygge videre på gjennom året. Hos oss kommer ALLTID barnet først.

Denne høsten har 4 åringene blitt de største på avdelingen og de øver seg på å bli gode lekere og ikke minst gode hjelpere og rollemodeller for barna på 3 år. Lekemiljøet er bygd opp etter deres interesser og det har gitt oss et lekemiljø bestående av et tegnerom, en «hytte» med lys inni. Her er det muligheter for å ta seg en hvil og lese en bok, der kan man også leke i fred og ro. Vi har en kjøkkenkrok med ulikt udefinert materiale. Her får barna satt sin kreative tenkning på prøve og ikke minst muligheter til å se nye muligheter med materialene man har til rådighet.

Kvernstua har også et jungelrom. Her bor det ulike dyr fra forskjellige deler av verden. Det er også et fossefall og sanseopplevelsene får bein å gå på.

Vi er svært opptatt av at lekemiljøet innbyr til lek som utfordrer barna på ulike områder. Derfor at vi et «levende» lekemiljø slik at barna får akkurat passe utfordring og trygghet i lek.

Veien videre er å gjøre barna trygge og gode for å mestre veien videre. I september skal vi i gang med et prosjekt som heter «meg om høsten». Følg med J