Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Kvernstua

Kvernstua er en romslig avdeling for barn i alderen 3-5 år med mange ulike rom og muligheter for innbydende kroker. Vi har fokus på egenledelse i lek og læring, og ikke minst får barna medvirke til vårt lekemiljø. For at barna skal få medvirke har vi ofte barnesamtaler om hva de ønsker seg og om hva de er interessert i. Noen ganger må vi også observere og kartlegge etter hva de har behov for.

hjemme

For oss er det viktig at vi har et lekemiljø som ser innbydende ut og som gir barna en «wow» følelse av å komme inn i. Vi har et levende lekemiljø som stadig er i endring, nettopp for å gi barna passelig med utfordringer og elementer som de kjenner til for å øve inn aspektene ved egenledelse og ikke minst sørge for at utviklingen i hjernen blir godt stimulert i takt med leken. Uten lek, skjer det heller ingen læring verken sosialt eller kognitivt.

Vi har fokus på at leken skal være av en avansert karakter og dermed legger vi til rette for gode rolleleker både med bestemte objekter som dyr og med udefinert materiale. Dette har vi et eget rom for. Her kan barna utfolde jeg på ulike måter og det er bare fantasien som setter grenser. Det bygges, sorteres og telles. Barna bruker det også som for eksempel mat til «Hjemme» rommet vårt eller som steiner til dyrelandskapet.