Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Lindebergstua

Vi har gjort oss gode erfaringer når det gjelder å arbeide med aldersinndelte grupper, og da er barnas stemme viktig. Hva har de lyst til å gjøre i gruppa? Barnehageloven sier at vi skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for at de får gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Derfor fikk de bestemme og påvirke innholdet i gruppa, og alle fikk si noe.

Med glede og iver ble det bestemt at vi skulle lage en brannbil. Gjenbruksmateriell som pappesker virker som en kraftig motivasjon til lek, og barna bestemte hvordan den skulle utstyres. Vi malte og satte sammen tre banankasser som vi fikk på den lokale matbutikken. På taket måtte vi ha to blålys, malte engangskrus. Bilen, sammen med brannhjelmer ble kilden til mye fin lek som fremmet vennskapsfølelse og fellesskap.

Brått fikk vi en ny tid i landet vårt og pausen borte fra barnehagen ble lang. Etter hvert kunne vi åpne igjen og det var godt å være sammen igjen til tross for uvanlige dager.

Vi delte inn barn og ansatte i kohorter, og med respekt for barnas opplevelsesverden var vi ansatte særlig lydhøre hvis barna hadde noe å formidle fra tiden de hadde vært borte fra barnehagen.

Formidlingen kan foregå ved samtale med en ansatt, eller ved tegning med kritt på asfalten som på to av bildene.

Barnet fortalte at «hjertet sloss mot viruset i kroppen», og ble møtt med respekt for sine ytringsformer av lyttende og oppmerksomme ansatte som fant barnets tegninger og tanker verdt å dele.