Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Møllerstua

På Møllerstua har vi denne våren valgt Bukkene bruse som prosjekt. Vi jobber med egenledelse i lek og læring og psykisk helse, og eventyret om Bukkene Bruse er en god arena for å leke inn læring om samspill med andre.  I relasjoner og samspill legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse, og kommunikasjon og språk utvikler seg i felleskapet. 

Når vi har jobbet med bukkene Bruse ser vi at barna er veldig opptatt av de fysiske utfordringene de får når de selv får være deltagere i eventyret. De klatrer og tramper over broen, og fryder seg over å kunne være trollet som kommer frem. Vi ønsker også å bruke interessen de har for eventyret til å videreutvikle handlingen, slik at vi kan trekke inn omsorg, empati og omtanke for andre, noe som gir god psykisk helse og fremmer livsmestring senere i livet.

Hvordan er det å være trollet under brua? Vil bukkene bli venn med trollet i stedet for å stange ham ut i fossen? Kanskje han egentlig vil ha noen å leke med? 

I hverdagen på Møllerstua får barna god utvikling i rolleleken som har stor betydning for barnas videre utvikling. Ved å leke ut eventyret sammen med barna vil rolleleken gi dem gode erfaringer som de kan bruke til å sette i gang lek selv i alle sammenhenger.

Barna på Møllerstua får oppleve et varierende lekemiljø som møter barnas behov, men også gir dem utfordringer og vekker nysgjerrighet og utforskertrang. Vi har alderstilpassede leker og udefinert materiale som inspirerer til lekeglede og kreativitet, og barna blir møtt av omsorgsfulle voksne som veileder dem og støtter dem i leken.

Gjennom lek og prosjektarbeid utvikler vi opplevelsen av mangfold og vennskap, og verdien av å være seg selv, men også at alle er forskjellige.