Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

Tilvenning: 

Foreldreundersøkelsen 2020 viser at foreldrene er svært fornøyd med hvordan barna har blitt ivaretatt under tilvenningsperioden for de yngste barna våre og det er vi veldig stolte av. 

Hos oss er vi opptatt av at barna skal få etablere en trygg relasjon til en ansatt i barnehagen, før dere lar barnet være i barnehagen uten dere. Hvor lang tid hvert enkelt barn vil trenge på denne prosessen vil alltid variere, men vi regner generelt 5 dager til barn under 3 år og 3 dager til barn over tre år.

For å sørge for en god overgang til barnehagen vår vil vi: 

  • Invitere til foreldremøte for nye foreldre i god tid før oppstart.
  • Invitere dere på ukentlig besøk i mai og juni.
  • Tilrettelegge for egen oppstartssamtale med pedagogisk leder i forkant a
    v oppstarten. Samtalen kan enten foregå i barnehagen eller hjemme hos dere, der pedagogen kan bli litt kjent med barnet deres i trygge omgivelser.
  • Sette av god tid under tilvenningen der dere hjelper barnet til å få en mest mulig trygg relasjon til personalet, som gradvis tar over lek og stell med barnet.
  • Gi alle en tilknyttingsperson de første dagene som følger opp dere og barnet litt ekstra den første tiden.

Så snart barnet har fått plass, og dere har takket ja til plassen, vil dere bli kontaktet av pedagogisk leder for å lage videre avtale om besøk, foreldremøte og oppstartssamtale.