Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Språk og kommunikasjon

Et godt utviklet språk og kommunikasjonsferdigheter er nøkkelen til å lykkes i livet. Språket bidrar til alle sider ved barns utvikling, både kognitiv, sosial, emosjonell og pedagogisk. Først utvikler barna selve språket de bruker (det muntlige språket), så lærer de å lese før de så leser for å lære. Språk blir altså viktig for barnas evne til å lære gjennom hele livet. Språket hjelper oss også til å regulere følelsene og reaksjonene våre og det hjelper oss til å bygge og opprettholde relasjoner. Uten gode, tette relasjoner og vennskap er du ikke beskyttet mot livet. Evnen din til å knytte relasjoner vil påvirke din mentale helse. 

Frem til barnet er 5 år har man et unikt vindu for å utvikle språk. Den aller viktigste språkstimuleringen finner sted når barnet er fra 0-3 år. Barnet lærer språk gjennom interaksjon med andre mennesker. Gjennom leken utvikler barnet språket, og språket utvikler leken. Jo større språkferdigheter et barn har, jo mer avansert rollelek ser vi. 

Siden vi vet hvor viktig språket er for barnas utvikling, trivsel og mentale helse har vi valgt å ansette en helt egen språkpedagog i Møglestu FUS barnehage. Hun jobber med språkutvikling hver dag. Under kan dere se et tilbakeblikk fra oktober 2019 som viser litt hvordan hun jobber. I tillegg til å jobbe med språkstimulerende aktiviteter sammen med barna, kartlegger hun også barn med språkvansker og alle flerspråklige barn. Dette for å følge med og sikre utvikling og progresjon i barnets språkferdigheter. 

Iben, som er pedagogisk medarbeider hos oss, studerer barnehagelærer på siden av jobb. Hun hadde fordypning i språk og kommunikasjon høst 2019 og lagde animasjonsfilm med de yngste barna.