Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Vefsn kommune er med i utdanningsdirektorates nasjonale satsning, Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Denne satsningen skal strekke seg over to år og hadde oppstart januar 2019. Vefsn kommune hadde tidligere prosjektet "tidlig innsats" og kommunen ser på disse to prosjektene/satsningene i sammenheng. Målsettingen for den helhetlige satsningen er at:

"Alle barnehager og SFO i vefsn skal ha et trygt og godt barnehage- og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser"

I Mosjøen FUS barnehage er Hege Antonsen utpekt som vår ressursperson. Ressurspersonene i Vefsn kommune er med på lokale samlinger hvor de får påfyll av faglig kunnskap og arbeidsmetoder som de igjen skal ta med tilbake til sin barnehage og videreformidle til resten av personalet. Ressurspersonene får også mulighet til å delta på regionale og nasjonale samlinger hvor det er lagt opp til to-dagers kurs og erfaringsdeling på tvers av kommuner. 

Internt i vår barnehage har vi valgt oss ut tre kjerneområder som vi ønsker å videreutvikle i Mosjøen FUS barnehage. Disse er: 

  • Toleranse for ulikheter
  • Aktive og tilstedeværende voksne
  • Fremsnakke hverandre