Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Vennegaranti

Opplevelsen av å ha en venn, og å ha venner, er subjektvt og følelsesbasert. Vi som barnehage kan likevel gjøre vårt for å være så sikre som mulig på at vi har gitt barnet muligheten. Vennegarantien er en garanti om at vi gjør alt vi kan for at barn skal bli i stand til å danne gode og sterke følelsesmessige bånd til andre. Anerkjennelse, det å bli sett og inkludert er viktig for alle. 

Hvordan jobber vi med dette på storbarn? 

 • Vi arbeider med gruppedynamikk. Små lekegrupper, bekreftelse og anerkjennelse av enkeltbarnet
 • Mestring av følelser. Barna får uttrykke sine følelser, vi gir omsorg, lytter og støtter barna
 • Hverdagssamtalen og barneperspektivet. Refleksjoner og det å finne svar sammen, stille spørsmål og gi svar. 
 • Forebygging av mobbing. Det er viktig å forstå og anerkjenne enkeltindivider og at det å være forskjellig er en styrke for gruppa. Voksenrollen er viktig. 

Hvordan jobber vi med dette på småbarn?

 • Barna lærer seg det sosiale samspillet med andre barn
 • Inkluderende miljø for alle
 • Trygge voksne som viser omsorg og ser enkeltbarnet
 • Trygge barn
 • Lære barn om konflikthåndtering
 • Forebygge utestenging og mobbing
 • Vi er voksne rollemodeller