Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Litt om Østre Strøm FUS barnehage

Til oss overlater foresatte ansvaret for at det kjæreste de har skal oppleve omsorg, utvikling, læring, lek og glede- hver eneste dag! Vi tar imot disse gode barna med ønske om å gi dem trygghet og tilhørighet, lek og læring, glede og latter samt gode minner for resten av livet. Vårt menneskesyn skal gjennomsyre alt vi gjør i barnehagen. «Mennesket er et godt vesen som vil seg selv og andre vel».

 

Østre Strøm FUS barnehage AS ligger idyllisk til mellom Lillestrøm by og rike naturopplevelser med Østmarka som nærmeste nabo. Hos oss deltar barna i alle hverdagslige gjøremål og i utgangspunktet gjør vi ingenting uten barn. Barna sammen med ansatte henter posten, kaster papp og søppel, lager mat, vasker opp, hjelper hverandre, dekker traller, rydder etter seg, kopierer ark og mye annet. Hos oss er barna aktive i sin egen hverdag og i eget liv, og har stor påvirkningskraft i forhold til innholdet i barnehagen. Vårt mål er at alle barn skal oppleve mestringsfølelse og ha mestringstro ved det «å klare sjøl» med god støtte fra tilstedeværende, glødende og skapende ansatte med god relasjonskompetanse. Vi jobber i smågrupper gjennom hele dagen for å sikre at alle barn opplever å bli sett, hørt og etablerer gode relasjoner. Fagområdene i rammeplanen kommer til syne gjennom tverrfaglig prosjektarbeid som arbeidsform der barnas innspill, spørsmål, behov og interesser danner grunnlaget for fordypning. Lekens muligheter for kreativitet, glede, læring og utvikling er vårt satsningsområde, sammen med et stort fokus på livsmestring gjennom et målrettet arbeid med relasjonskompetanse. Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler og reparerer og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker (Spurkeland 2012). Relasjonskompetansen vår er en avgjørende faktor for å skape en god barnehage. Vår evne til å etablere positive, sensitive samspill der det enkelte barn blir inkludert, forstått og møtt, er svært viktig for kvaliteten i Østre Strøm FUS barnehage.

Våre holdninger og handlinger påvirker barna og vi er bevisste på å være gode rollemodeller for barna i alt vi sier og gjør. Vi ønsker å bidra til at barna vokser opp med sunne verdier, gode holdninger og et positivt menneskesyn. Da vil de være rustet for resten av livet og kan bidra til et godt samfunn! Barn hos oss skal føle seg verdifulle, de skal utvikle seg til trygge og gode samfunnsborgere, det er vårt oppdrag.

Vi er en basebarnehage med ca. 80 barn og 18 ansatte som samarbeider tett for å omfordele våre gode ressurser til barnas beste. Likevel er vi organisert i grupper for at barn, foresatte og ansatte skal oppleve tilhørighet, trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Vi har tre grupper på stor base og to grupper på liten base med faste ansatte på hver gruppe. Hver gruppe har sin egen ukesrytme med faste dager for lekegrupper, prosjekter og turer. Ukesrytmen er forutsigbar, men alltid fleksibel da barnas behov, innspill og spontanitet er viktig for oss å ta utgangspunkt i når det gjelder det pedagogiske innholdet i barnehagen. Ukene er planlagt gjennom en månedsplan innad i personalet på hver eneste gruppe.

Vi serverer alle måltidene i barnehagen, og varm lunsj hver eneste dag. Vi har fokus på sunn og næringsrik mat som gir små barnekropper de byggesteinene de trenger for å kunne leke, vokse og utvikle seg.