Hopp til innhold

Aldersinndelte grupper

Hos oss går barna i ulike aldersinndelte grupper. Deler av dagen leker de på tvers av gruppene, men i organiserte opplegg som tur, samlingstund ol. blir barna delt. Dette styrker samholdet og relasjonene i hver enkelt gruppe, og vi ser på det som en viktig arena med tanke på skolestart. Det er også en god måte å tilpasse det pedagogiske opplegget til rett alder, vi kan da imøtekomme barnas behov for et best mulig tilrettelagt opplegg. 

1 åringen kalles Lam.

2 åringene kalles Kalv.

Disse holder til på Kutoppen. 

3 åringene kalles Papegøyene.

4 åringene kalles Sjimpansene.

5 åringene kalles Løvene. 

Disse holder til på Jungelen.