Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

MyKid

MyKid er en gratis app, og et kommunikasjonsverktøy som gjør hverdagen enklere mellom hjem- barnehage. MyKid brukes blant annet til fremmøteregistrering, ferie- og fravær, ukeplaner, nyhetsbrev, sovelister mm. Foreldrene får innblikk i alt dette, og f.eks. når barnet sovner/våkner kan de se dette på appen.