Hopp til innhold

Personalet

Daglig leder/barnehagelærer: Louise Bøe

Jungelavdelingen:

Pedagogisk leder/barnehagelærer : Elisabeth Løtoft

Pedagogisk leder/barnehagelærer: Kristina Aarstad

Pedagogisk leder/ barnehagelærer: Ellen Corneliussen

Fagarbeider: Helene Fyllingen

Fagarbeider: Tone Lise Urdal

Pedagogisk medarbeider: Bjørg Haaland

Kommunal pedagogisk medarbeider: Karin Nesvåg

KuToppen:

Konstituert pedagogisk leder: Gladys Mydland

Barnehagelærer: Silje Strømstad

Pedagogisk medarbeider: Bente Hviding 

Fagarbeider: Hanne Nylund

Pedagogisk medarbeider: Wenche Barstad

Vi bruker faste vikarer som kjenner barn og foresatte.

Vikar/Barne-og ungdomsarbeider: Kjersti Solbjørg

Vikar/Pedagogisk medarbeider: Hilde Solbjørg