Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Satsningsområder

Våre satsningsområder danner grunnlaget for alt vi foretar oss for barn og med barn. Dette gjør vi for å inneha en god kvalitet for alle barn i vår barnehage. Alle ansatte kurses og følges opp i satsningsområdene våre.

Egenledelse i lek og læring

Nye oppdagelser blir dobbelt så spennende og lærerike når barna deler dem med hverandre.

Gjennom rollelek trener vi barna til å tenke og huske samtidig, til å være aktive og selvstendige i en oppgave over tid, og mye annet. Målet er at barnet ditt skal bli den aller beste utgaven av seg selv. Derfor har lek, og spesielt rolleleken, en sentral plass i FUS barnehagene. Vi kaller det egenledelse i lek og læring. Ansatte har lek-kompetanse og vektlegger egen støttende rolle i leken.

Trygghetssirkelen - COS (Circle of security)

Vi har fokus på å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen. Barn trenger sensitive og varme voksne rundt seg, og trygghet er en forutsetning for at barna skal utforske, leke og lære. Barns tilknytning til foreldrene danner den viktigste rammen rundt deres utvikling, men vi som jobber i barnehage er en klar nummer to for veldig mange.

Det første mange tenker på ved tilknytning, er at barn kjenner nærhet og trygghet overfor de voksne rundt seg, som når et barn du er glad i sitter på fanget og lener seg godt inntil deg. Dette er da også en viktig side ved tilknytningen, men tilknytning dreier seg om mer enn gode følelser. Det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige følelser og å støtte dem i utforskning og lek.

Det vi legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter, kommer ut igjen som god psykisk helse og mestring hos de barna vi jobber med.

Sabona

Vi benytter SABONA som faglig basis for konflikthåndtering, samspill og sosial kompetanse. De ansatte har opplæring i bakgrunn og bruk av konseptene, totalt syv verktøyer. Disse kan du lese mer om her.

Barn skapes som individer i samspill med andre mennesker. Ingrediensene i samspillet har tre komponenter: det som skjer MELLOM dem, det som skjer INNI hver av partene, og det vi kan observere fra UTSIDEN. Man kan ha en ide om at det foregår noe inne i barnet, og at noe kan ha skjedd mellom barnet og andre - men siden det er det de gjør og sier som vi oppfatter - er det ofte det vi tar tak i.

Våre ansatte går bak handlingen og søker etter barnets mål. Vi kaller det å gå på måljakt; vi kommenterer hva vi observerer at barnet gjør, samtidig går vi videre for å hjelpe barnet å bli klar over hva han/hun ønsket å oppnå. Når man så finner målet - kan man gå tilbake og eventuelt foreslå andre og mer konstruktive handlinger barnet kunne gjort for å nå målet.

Rustet for resten av livet

Hos oss skal barnet bli rustet for å mestre resten av livet gjennom å møte varme, gode og grensesettende voksne med god relasjonskompetanse. De skal leke og oppleve magiske øyeblikk sammen med gode venner. De skal oppleve tilhørighet og trygghet, som gir dem eventyrlyst og utforskertrang. Hos oss skal det gå kompetente, lekne og livsglade barn ut av barnehagen med en sterk tro på seg selv og en følelse av at de kan noe og at de betyr noe.Vi skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller og ruste barnet for å mestre resten av livet.