Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Trygg tilvenning

For mange barn kan det være en stor omstilling å starte i barnehagen og det er derfor nødvendig sette av tid til en trygg tilvenning. Barnehagen ønsker at en av foreldrene skal være med barnet i tilvenningsperioden. Det er veldig individuelt hvor lang tid barnet bruker for å tilpasse seg den nye hverdagen, men vi anbefaler at dere setter av minst tre dager. Målet er at overgangen fra hjem til barnehagen ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av muligheter for kontakt med andre og nye erfaringer.

Det kan være vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker man ikke kjenner. Du kan bli usikker på om det er til beste for barnet, og om barnet vil få det godt i barnehagen. Dette er følelser de fleste foreldre opplever, og vi ser gjerne at du snakker med oss om dem. Tilvenning til nytt miljø og nye situasjoner er en prosess som tar tid.

Kontaktperson

I tilvenningsperioden får dere en kontaktperson og forholde dere til. Kontaktpersonen er aktivt tilstede i ditt barns hverdag. Det kan være godt å ha en voksen man kan være fortrolig med når det er mye nytt å forholde seg til.

Kontaktpersonens oppgaver vil være å:

  • vise rundt i barnehagen
  • presentere de andre ansatte på avdelingen
  • tilbringe tid og bli kjent med barnet og foreldre
  • snakke med foreldre om barnehagens innhold, svare på spørsmål, gi råd og veiledning
  • hjelpe barnet inn i samspill og lek med andre barn
  • sitte ved samme bord å spise
  • lære barnet rutiner og regler etter hvert som de dukker opp
  • avgjøre sammen med foreldre når de kan gå, og når de kan komme tilbake

 

Overgangen fra å være hjemme til å begynne i barnehagen går stort sett veldig greit for barnet og foreldrene. Det er viktig at dere som foreldre har satt av tid til å gi barnet deres en trygg tilvenning i barnehagen. Det er ikke nødvendig at begge foreldrene er med. Fordeler heller dagen mellom dere slik at barnet kan ha litt korter dager i oppstarten.

Den første dagen bør dere holde dere nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. For å få en god tilvenning er det viktig at dere er aktivt med på å introdusere det nye miljøet. Dere steller barnet, er i rommet under lek etc.

Etter hvert er det vi i bhg som overtar ansvaret for ditt barn. Dere og kontaktpersonen på avdelingen prater sammen og legger en plan for hvordan tilvenningen for ditt barn blir best mulig.  

Hvordan ta avskjed med barnet

Si fra til barnet ditt når du skal gå. Barnet ditt kan bli usikkert dersom du ”sniker” deg ut. Det er viktig at barnet får erfaring med at dere ikke går før dere sier i fra, at dere virkelig går når dere sier det, og at dere kommer tilbake etter en viss tid. Viser dere usikkerhet, blir barnet usikkert.

Dere vil kunne oppleve at barnet gråter ved avskjeden. Det kan være vanskelig for både dere og barnet å ta avskjed i begynnelsen. Vår erfaring tilsier i midlertidig at gråten stilner like etter at dere er ute av syne. Ring oss gjerne etter at dere har gått dersom du lurer på hvordan det går med barnet ditt.