Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Oppstart og tilvenning

I Salbutangen FUS barnehage ser vi viktigheten av barns tilvenning og baserer vår praksis på tilknytningsteori og forskning. Se modell under, som også blir forklart nærmere på foreldremøte for nye foreldre.

For mange er møtet med barnehagen en av de første gangene omsorg og stell overlates til noen andre enn familien. For at barnet skal føle seg trygg på ansatte, andre barn og det fysiske miljøet setter vi av god tid til tilvenning. Det betyr at vi forventer at det settes av 5 dager til tilvenning for barn under 3 år. For barn som har tidligere erfaring med barnehage og er over 3 år setter vi av 3 dager til tilvenning der vi ser ann behovet for å forlenge perioden.

Hovedtrekkene fra tilvenningsperioden i Salbutangen FUS barnehage kan oppsummeres i følgende punkter: 

  • Det avvikles foreldremøte for nye foreldre i juni.
  • Faste besøksdager fra april og fram til oppstart.
  • Tilbud om hjemmebesøk fra avdelingens pedagog. Dette for å møte barnet på en trygg arena hvor pedagogen kan bli bedre kjent med barnets og foreldrenes behov. (ikke under pandemien)
  • Tilvenning i små grupper og med en fast ansatt som er tilknytningsperson, for at barnet skal ha best mulig forutsetninger for å bli kjent med det fysiske miljøet og bygge relasjoner.
  • I oppstarten er foreldrene tilstede sammen med barnet de første 5 dager, men kan etterhvert gå litt og litt mer i fra. Tilvenningstiden utvides ved behov.
  • Foreldrene deltar aktivt i praktiske oppgaver, og har ansvar for barnet i lek, stell og måltid. De ansatte observerer og lærer av foreldrene i starten og overtar gradvis
  • Tilknytningspersonen fra barnehagen er alltid i nærheten, nærmer seg barnet i den grad barnet kjenner trygghet og tar over praktiske oppgaver gradvis.
  • Oppstartsamtale gjennomføres med pedagogisk leder der vi blir bedre kjent, snakker om tilvenningen og veien videre.


Så snart barnet har fått plass, og dere har takket ja til plassen, vil dere få tilbud om å komme på besøksdager. Mer informasjon vil bli gitt på foreldremøtet for nye foreldre, og i egen informasjon som dere får tilsendt ved tildeling av plass.