Hopp til innhold

Hjertevekst

Hjertevekst går ut på at barnehagen, sammen med foreldrene, hjelper barna med å utvikle og trene barnas fellesskapsevner og sosiale ferdigheter. Hjertevekst er en del av barnehagens forebyggende arbeid mot mobbing og består av 15 punkter som beskriver positiv adferd og egenskaper vi ønsker å forsterke hos barna.

♥ Passe på at ingen er alene
♥ Se hvordan andre har det
♥ Si vennlige ting til hverandre
♥ Si hvordan jeg har det
♥ Forsvare hverandre
♥ Hjelpe hverandre
♥ Trøste hverandre
♥ Høre på andre
♥ Ikke ta fra andre
♥ Vente på tur
♥ Dele
♥ Takke
♥ Hilse
♥ Vi trenger ikke være like
♥ Le og glede oss sammen

På bildet under ser man hvordan de ansatte visualiserer for barna gjennom et rollespill. Gjennom å se på dette blir barna kjent med hvordan de skal bruke hjertevekst-verdiene og bruke de i den daglige leken. I etterkant av rollespillene våre undrer vi oss over innholdet sammen med barna og støtter de i å bruke hjertevekst i det daglige.


Temaet hjertevekst inngår i det daglige arbeidet på avdelingene. Verdipunktene brukes blant annet i samling, veiledning i lek og konfliktløsning. Arbeidet med hjertevekst synliggjøres gjennom dokumentasjon i form av ord og bilder, som henges opp på avdelingene.