Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Hjertevekst

Hjertevekst er et av barnehagens satsningsområder og er et sentralt verktøy i å skape kvalitet i barnehagen. Hjertevekst går ut på at barnehagen, sammen med foreldrene, hjelper barna med å utvikle og trene barnas fellesskapsevner og sosiale ferdigheter. Hjertevekst er en del av barnehagens forebyggende arbeid mot mobbing og består av punkter som beskriver positiv adferd og egenskaper vi ønsker å forsterke hos barna. Foreldrene får gjennom et tett foreldresamarbeid være med å påvirke hvilke verdier som er viktigst for de og hva det er ønskelig at barnehagen har mest fokus på.


♥ Passe på at ingen er alene
♥ Se hvordan andre har det
♥ Hjelpe og trøste hverandre
♥ Si vennlige ting til hverandre
♥ Le og glede oss sammen
♥ Å være ulike er positivt
♥ Hilse på hverandre og takke for det vi får
♥ Vi deler med hverandre
♥ Fortelle hvordan jeg har det
♥ Vente på tur
♥ Lytte til andre
♥ Forsvare hverandre

På bildet under ser man hvordan de ansatte visualiserer for barna gjennom et rollespill. Gjennom å se på dette blir barna kjent med hvordan de skal bruke hjertevekst-verdiene og bruke de i den daglige leken. I etterkant av rollespillene våre undrer vi oss over innholdet sammen med barna og støtter de i å bruke hjertevekst i det daglige.


Temaet hjertevekst inngår i det daglige arbeidet på avdelingene. Verdipunktene brukes blant annet i samling, veiledning i lek og konfliktløsning. Arbeidet med hjertevekst synliggjøres gjennom dokumentasjon i form av ord og bilder, som henges opp på avdelingene. Gjennom at foreldrene får være med å løfte frem de viktigste verdiene i hjemmet sikrer vi at barnet opplever de samme verdiene hjemme og i barnehagen. Når hjemmet og barnehagen har fokus på de samme tingene utvikler og lærer barnet mer effektivt.