Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Verdier

Glødende, skapende og tilstedeværende er verdier som preger hver eneste handling i Sennerud FUS barnehage. Det handler om å vise barna at vi er tilstede for de, har fokus på rett sted og er støttende i deres utvikling. Vi er positive, motiverer og jobber for at alle skal utvikles til å bli den beste versjonen av seg selv. Vi engasjerer oss i barnas interesser og skaper muligheter som barna kan profitere på.
Under har vi ansatte valgt ut de egenskapene som vi mener at vi må inneha for å kunne være glødende, skapende og tilstedeværende i hverdagen.

Disse verdiene kombinert med hjertevekstverdiene skaper en kultur det er godt å være en del av. En kultur som gjør at barna gleder seg til å komme til barnehagen. Et sted hvor de kan utvikle seg til å bli et omsorgsfullt menneske, som ser det positive i livet og håndterer utfordringer på en god måte.