Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Verdier

Glødende, skapende og tilstedeværende er verdier som preger hver eneste handling i Sennerud FUS barnehage. Det handler om å vise barna at vi er tilstede for de, har fokus på rett sted og er støttende i deres utvikling. Vi er positive, motiverer og jobber for at alle skal utvikles til å bli den beste versjonen av seg selv. Vi engasjerer oss i barnas interesser og skaper muligheter som barna kan profitere på.
Under har vi ansatte valgt ut de egenskapene som vi mener at vi må inneha for å kunne være glødende, skapende og tilstedeværende i hverdagen.