Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

NY I BARNEHAGEN

NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN

I Senterbarnehagen FUS legger vi stor vekt på at barnet får en god start på barnehagetilværelsen. Det er viktig for oss at den første tiden i barnehagen oppleves som positiv for barnet og foreldrene. For å gjøre overgangen best mulig ønsker vi å gjøre tilvenningen gradvis og så trygg som mulig for barnet. I juni avholder vi et informasjonsmøte for nye foreldre. Når barnet starter den påfølgende høsten får barnet en primærvoksen som skal ta seg spesielt av det, og foreldrene den første tiden. Tilvenningen strekker seg vanligvis over 3 dager. Det viktigste du som forelder bidrar med er å gjøre barnet ditt trygt i barnehagen, og å vise at du stoler på personalet og at barnehagen er et godt sted å være.

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN

Barna bytter base, fra småbarn til store barn, i august det året de fyller 3 år. For å forberede barna på dette avvikles besøksdager fra liten til stor base fra og med januar det året de skal bytte base. Dette foregår i barnehagetiden, med personalet som følger de opp under besøket. Når vi kommer til mai og juni, går småbarna oftere på besøk til de store barna også under utetiden slik at de også blir kjent på utelekeplassen. Målet med denne ordningen er å skape trygghet og forutsigbarhet i denne overgangen.

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Følgende rutine er nedfelt i forbindelse med overgangen til skolen:
1. Pedagogen som har ansvar for førskolebarna deltar på et samarbeids/ informasjonsmøte med lærerne til førsteklasse på Fjell skole i februar. Her kan barnehagen komme med innspill som kan ha betydning for inndeling av klasser blant annet.
2. I mars/april avvikles overgangssamtaler på skolen der pedagogisk leder, lærer og foreldre deltar. Pedagogen og foreldrene forteller om barnet og skolen informerer om skolen.
3. Skolen kaller inn til besøksdag for skolestartere og til foreldremøte for foreldrene.
4. Dersom barnehagen har barn som skal begynne på andre skoler enn Fjell skole, tar ansvarlig pedagog kontakt med gjeldende skole og orienterer seg om samtaler og besøksdager